2019. gada 15. nov.
Viegli lasīt

Iepirkumi

No 01.01.2019. Smiltenes novada pašvaldības pircēja profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) www.eis.gov.lv, e-konkursa vidē, kur tiek ievietota informācija par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Smiltenes novada pašvaldības pircēja profils.

No 01.10.2019. Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkumiem pieteikumu/piedāvājumu iesniegšana notiks EIS e-konkursa vidē. Aicinām Pretendnetus savlaicīgi reģistrēties sistēmā – reģistrācijas forma.

Paziņojuma publicēšanas datums
Iepirkuma identifikācijas Nr.
Iepirkuma nosaukums
Statuss

Kalendārs

Youtube

Slider