2019. gada 16. sept.
Viegli lasīt

Zemes noma

Aicinām pieteikties uz sekojošu neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Smiltenes novadā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta,pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējumsNosaukumsLauksaimniecībā izmantojamā zeme (ha)

Nomas maksa  bez PVN (EUR)

Smiltenes pilsēta 
 94150100205Ezera iela 5mazdārziņiem7.00
 94150100310Ezera iela 6mazdārziņiem7.00
 94150081603Daugavas iela 39mazdārziņiem

7.00

 94150090340Daugavas iela 50 Amazdārziņiem7.00
Smiltenes pagasts 
 94800050406Ilgas 1560,122928.00
 94800050310Ilgas 600,059928.00
Bilskas pagasts 
 9444 007 0075Ūsiņi1,224
 9444 007 0125Ūsiņi2,958
 94440100047

Bez adreses, RZF zeme

1,122
 94440100354Ziedi (valsts brīvā zeme)0,24
 94440100353Ievas0,24
 94440040425Dāvīši0,27.00
 94440040432Grāvmalas1,514728.00

  *RZF- rezerves zemes fonds

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Smiltenes novada domes
Nekustamo īpašumu nodaļa
Dārza iela 11, Smiltene
t. 64707869, 20284499
Pieņemšanas laiks:
PIRMDIENA
8.00-18.00
pusdienu pārtraukums
12.00-13.00
CETURTDIENA
8.00-17.00
pusdienu  pārtraukums
12.00-13.00

Kalendārs

Youtube

Slider
Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā