2020. gada 2. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Zemes noma

Aicinām pieteikties uz sekojošu neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Smiltenes novadā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta,pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (ha)

Nomas maksa  bez PVN (EUR)

Smiltenes pilsēta  
  94150100205 Ezera iela 5 mazdārziņiem 7.00
  94150100310 Ezera iela 6 mazdārziņiem 7.00
  94150081603 Daugavas iela 39 mazdārziņiem

7.00

  94150090340 Daugavas iela 50 A mazdārziņiem 7.00
Smiltenes pagasts  
  94800050406 Ilgas 156 0,1229 28.00
  94800050310 Ilgas 60 0,0599 28.00
Bilskas pagasts  
  9444 007 0075 Ūsiņi 1,2 24
  9444 007 0125 Ūsiņi 2,9 58
  94440100047

Bez adreses, RZF zeme

1,1 22
  94440100354 Ziedi (valsts brīvā zeme) 0,2 4
  94440100353 Ievas 0,2 4
  94440080090 Baroni 10,3 453,20
  94440110129 Odiņi 2,1 92,40
  94440110154 Valdziņi 2,6 114,40
  94440060197  Jaunkrieviņi 4,6 202.40
  9444 003 0123 Irbītes 1,45 63,8
  9444 007 0240 Žubītes 2,18 95,92
  9444 007 0203 Bitītes 6,14 270,16
Brantu pagasts        
  94480040052 Viduszemes 3,5 154,00
Palsmanes pagasts        
  94740040483 Lūkupe 0,7 30,80

  *RZF- rezerves zemes fonds

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Smiltenes novada domes
Nekustamo īpašumu nodaļa
Dārza iela 11, Smiltene
t. 64707869, 20284499
Pieņemšanas laiks:
PIRMDIENA
8.00-18.00
pusdienu pārtraukums
12.00-13.00
CETURTDIENA
8.00-17.00
pusdienu  pārtraukums
12.00-13.00
Smiltenei 100

Smiltenei 100

Kalendārs

Ceļvedis
Slider