2021. gada 16. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Zemes noma

Iznomātās zemes vienības Smiltenes novadā

  • Ar sarakstu var iepazīties ŠEIT

Aicinām pieteikties uz sekojošu neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Smiltenes novadā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Pilsēta, pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nosaukums

Zemes izmantošanas veids

Platība (m2) vai (ha)

Nomas maksa bez PVN (EUR)

Smiltenes pilsēta

 

 

 

 

 

94150100205

Ezera iela 5

mazdārziņš

Nr.1 – 316 m2
Nr.2 – 515 m2
Nr.3 – 557 m2
Nr.4 – 549 m2
Nr.5 – 1042 m2
Nr.6 – 966 m2
Nr.8 – 548 m2
Nr.11 – 1042 m2
Nr.12 – 785 m2
Nr.13 – 1045 m2
Nr.14 – 1164 m2
Nr.16 – 790 m2
Nr.19 – 518 m2
Nr.29 – 798 m2
Nr.30  – 600 m2
Nr.32 – 506 m2
Nr.36 – 394 m2

7,00

94150100310

Ezera iela 6

mazdārziņš

Nr.19 – 711 m2
Nr.20 – 969 m2
Nr.21 – 1304 m2
Nr.23 – 970 m2
Nr.24 – 1027 m2
Nr.26 – 624 m2

7,00

 

94150081603

Daugavas iela 39

mazdārziņš

Nr.2 – 553 m2
Nr.3 – 616 m2
Nr.4 – 573 m2
Nr.6 -357 m2
Nr.11– 380 m2
Nr.16 -959 m2

7,00

94150090340

Daugavas iela 50A

mazdārziņš

600 m2

7,00

94150020120

Avotu iela 19A

mazdārziņš

334 m2

7,00

94150081414

Vidzemes iela 16

mazdārziņš

 

7,00

Bilskas pagasts

 

94440030123

Irbītes

Lauks.

1,45 ha

63,80

94440070203

Bitītes

Lauks.

6,14 ha

270,16

Launkalnes pagasts

 

94700050041

Pašvaldības zemes gabals Nr.1

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

 

7,00

94700100099

Pašvaldības zemes gabals Nr.4

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

 

7,00

Grundzāles pagasts

94580080101

Jaunvederu zeme

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

 

7,00

Smiltenes pagasts


 

94800050406

Ilgas 156

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

1229 m2

7,00

94800050408

Ilgas 158

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

1029 m2

7,00

  *RZF- rezerves zemes fonds

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Smiltenes novada domes
Nekustamo īpašumu nodaļa
Dārza iela 11, Smiltene
t. 64707869, 20284499
Pieņemšanas laiks:
PIRMDIENA
8.00-18.00
pusdienu pārtraukums
12.00-13.00
CETURTDIENA
8.00-17.00
pusdienu  pārtraukums
12.00-13.00

KalendārsSlider