2020. gada 30. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Civilās aizsardzības plāns

Smiltenes novada Civilās aizsardzības plāns izstrādāts saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 423 “Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” prasībām.

Civilās aizsardzības plāna mērķis ir apzināt iespējamos apdraudējumus Smiltenes novadā, plānot un realizēt preventīvos, gatavības, reaģēšanas un neatliekamos seku likvidēšanas pasākumus, lai novērstu vai samazinātu pastāvošos draudus riska zonā esošajiem iedzīvotājiem iespējamo kaitējumu īpašumam un videi.

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

PLĀNA PIELIKUMI (shēmas, kartes, tabulas, nolikumi u.c. )

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar citām institūcijām izstrādā VALSTS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNU.

Smiltenei 100

Smiltenei 100

Kalendārs

Ceļvedis
Slider