2020. gada 25. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada uzņēmējs

2015.gada 6.novembrī Smiltenes novada pašvaldība, ņemot vērā novada uzņēmēju konsultatīvās padomes ierosinājumu,  aizsāka jaunu tradīciju – konkursa “Smiltenes novada Uzņēmējs” apbalvojumu pasniegšanu.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Smiltenes novada uzņēmējus, kuri veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Smiltenes novada uzņēmējiem apbalvojumi tiek pasniegti sekojošās nominācijās:

 • “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā” (tiek pasniegtas trīs balvas);
 • “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas” (tiek pasniegtas trīs balvas);
 • “Sociāli atbildīgs uzņēmums”,
 • “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā”,
 • “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs”,
 • “Smiltenes novada labākais darba devējs”
 • “Uzņēmējdarbības būve”.

Konkursa laureātu godināšana notiek svinīgā pasākumā katru gadu pirmajā novembra piektdienā. 

Uz pasākumu “Smiltenes novada uzņēmējs” Smiltenes novada pašvaldība aicina novada uzņēmējus, kuri atbilst vismaz vienam no kritērijiem, kā piem., ir nomināciju saņēmēji; apgrozījums par pēdējo noslēgto gadu ir lielāks par 70 000 EUR, ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa par pēdējo noslēgto gadu ir lielāka par 2500 EUR; ir pašvaldības sadarbības partneri uzņēmējdarbības veicināšanas projektu īstenošanā un citi kritēriji. Sīkāk ar konkursa kritērijiem var iepazīties konkursa NOLIKUMĀ

2018.gads

2018.gada 2.novembrī notika pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs”, kur pulcējās ap  220 novada uzņēmēji un lūgtie viesi no valsts institūcijām un kaimiņu novadu pašvaldību  pārstāvji.

Svinīgais pasākums aizritēja Latvijas valsts simtgades zīmē, akcentējot to, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ar ikdienas darbu veido mūsu valsts tagadni un, kopā ar jauno paaudzi, liek pamatus rītdienai. Smiltenes novads var lepoties ar darbīgiem, pašaizliedzīgiem cilvēkiem, sava amata meistariem, kuri veido, stiprina un bagātina mūsu šodienu un kaldina stiprus pamatus mūsu kopējai nākotnei. Pasākumā pašvaldība godināja Smiltenes novada uzņēmējus, kuri veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, savukārt koncerta sadaļā uzstājās dejotājs, horeogrāfs Reinis Rešetins, Latvijas etnomūzikas grupa “Tautumeitas”, kur viena no dalībniecēm ir  mūsu novadniece – smilteniete, etnomuzikoloģe Lauma Bērza, grupa “Mākoņstūmēji”, kur apvienojošies vairāki Smiltenes novada mūziķi – Oskars Celms, Jānis Vilks, Māris Aizpurietis un Guntis Āboliņš.

Pasākuma laikā ar prezentāciju par Smiltenes novada sasniegtajiem rādītājiem uzņēmējdarbībā un pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem attīstības projektiem iepazīstināja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, par Vidzemes ekonomiku Latvijas un pasaules ekonomikā stāstīja Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš, ar prezentāciju “Ko nozīmē radīt labu vietu?” uzstājās pilsētvides pētnieks, plānotājs, Ekonomikas un Kultūras augstskolas studiju “Inovācijas arhitektūrā un dizainā” lektors Jānis Ķīnasts.

Kā centrālais pasākuma notikums bija konkursa “Smiltenes novada uzņēmējs” laureātu godināšana. Pasākuma laikā pašvaldība pasniedza  12 balvas astoņās nominācijās. 

Nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2017.gadā” nemainīgi savas pozīcijas saglabā SIA “Firma Madara 89”  un SIA “8 CBR”, savukārt pirmo reizi šajā nominācijā balvu saņēma AS “Smiltenes piens”.

SIA “Firma Madara 89” – viens no lielākajiem pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā un tas ir 100% vietējais uzņēmums ar Latvijas kapitālu, kas savas pastāvēšanas laikā ir veiksmīgi attīstījies un pilnveidojies. Uzņēmuma darbinieku skaits katru gadu pieaug, 2017.gadā kopumā uzņēmumā strādā vairāk kā 1363 darbinieku, no kuriem 407 ir Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.


SIA “8 CBR” – viena no vecākajām un lielākajām ceļu un tiltu būves sabiedrībām Latvijā un, pateicoties uzņēmuma darbinieku lielajai pieredzei un modernajām tehnoloģijām, uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi tirgū vienmēr ir izcēlušies ar augstu ilgtermiņa kvalitāti, drošību un estētisku iekļaušanos apkārtējā vidē. Uzņēmums ir viens no vadošajiem ceļu būves uzņēmumiem Latvijā, kuru kopējais darbinieku skaits 2017.gadā bija vairāk kā 215, no kuriem 161 ir Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.


AS “Smiltenes piens” – viens no lielākajiem un senākajiem uzņēmumiem Smiltenes novadā, kā arī viens no savas nozares līderiem Latvijā, par to liecina arī 2017.gada konkursā “Sējējs 2017” iegūtā balva nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”. Uzņēmumā strādā vismaz 136 Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.


Nominācijā “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas 2017.gadā”  apbalvojumus saņēma:

SIA “Kalna Tomēni” – ģimenes uzņēmums, kas strādā, attīstās, lai veiksmīgi varētu darboties lopkopības nozarē. Saimniecības mērķis ir uzlabot piena izslaukumus, atjaunot un palielināt ganāmpulku, kā arī paaugstināt graudaugu un zālāju ražas. Šobrīd saimniecībai ir vairāk kā 430 lopu, no kuriem ap 190 ir slaucamas govis. Saimniecība 2017. gadā ir realizējusi projektu “Nobarojamo lopu fermas būvniecība un tehnikas iegāde”, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu.


AS “Smiltenes piens” – viens no lielākajiem piena produktu ražotājiem un eksportētājiem reģionā jau vairāk nekā 105 gadus. Uzņēmums ražo un eksportē piena produktus uz daudzām pasaules valstīm, veiksmīgi attīstīta jaunus produktus un piedalās starptautiskās izstādēs, kā arī investē jaunās ražošanas iekārtās, izvēlas modernākās nozares tehnoloģijas, kuru ieviešanā veiksmīgi īsteno dažādus ES fonda projektus. 2017.gadā  kā viena no lielākajām un svarīgākajām investīcijām bija ražošanas iekārtu modernizācija.


ZS “Jaunkalējiņi”– Grundzāles pagasta zemnieku saimniecības pamatnozare ir graudkopība, tiek audzēti kvieši, mieži, rudzi, zirņi, veidoti lupīnu lauki un izmēģināta soja. Saimniecība ir dibināta nesen – tikai 2016. gadā, bet tās jaunajam saimniekam ir liela apņēmība, neatlaidība un vēlme attīstīt jaundibināto zemnieku saimniecību, par ko arī liecina piesaistītās investīcijas, 2017. gadā ir realizēts Lauku atbalsta dienesta projekts “Graudu kombaina iegāde”.


Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma SIA “Metāldekors”  – ražošanas uzņēmums, kurš  savu darbību uzsāka 2008.gadā un ir specializējies metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošanā, kā arī metāla būvkonstrukciju ražošanā. Uzņēmums aktīvi iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras projektos. Jau otro gadu piedalās akcijā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos”, kas paredz piesaistīt darbiniekus ar invaliditāti, kā arī iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam”. Uzņēmums ik gadu finansiāli atbalsta gan Smiltenes novada jaunos sportistus, gan sniedz atbalstu dažādu sporta pasākumu rīkošanai.


Nominācijā “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balvu saņēma – SIA “8CBR”. Uzņēmums ir attīstījies un kļuvis par vērtību ne tikai Smiltenes novadā, bet arī visā Vidzemē, Latvijā un pat ārpus robežām. Paveiktie objekti un to kvalitāte nes arī Smiltenes vārdu. Uzņēmuma logo ir pievienojuši klāt arī vārdu Smiltene, kā simbolu izcelsmes vietai, kur tas radies. Par uzticību pilsētai mēs varam pārliecināties braucot pa Latvijas ceļiem un sastopoties ar objektiem, kuros izvietotas norādes, ka šeit būvē un strādā ar Smiltenes vārdu saistīts uzņēmums. Viens no uzņēmuma moto skan: “Ceļi vienmēr ved no cilvēka pie cilvēka. Tie savieno katru no mums ar visu Latviju, ar visu pasauli. Tāpēc mēs strādājam, lai cilvēki varētu nokļūt viens pie otra – droši, mierīgi un ērti”.

Nominācijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” balvu saņēma SIA “ERBO” – jauns uzņēmums, kurš nodarbojas ar būvdarbu veikšanu, renovāciju, ūdens apgādes un kanalizācijas darbiem, bruģēšanu un citiem būvniecības darbiem Smiltenes novadā un citur Vidzemē. Uzņēmums savu darbību uzsāka pagājušā gadā, bet var jau lepoties ar sasniegtajiem labiem finanšu rādītājiem: apgrozījums 2017. gadā ir vairāk nekā 238 000 eiro. Uzņēmums profesionāli strādā būvniecības nozarē, jo tā īpašniekam ir ilggadēja pieredze ēku būvniecībā un renovācijā, par ko liecina arvien augošie pasūtījumi un paveiktie darbi, kā arī stabils darbinieku skaits un komanda. Šobrīd uzņēmumā jau strādā vairāk nekā 10 darbinieki.

Nominācijā “Smiltenes novada labākais darba devējs” balvu saņēma AS “PATA Strenči” – uzņēmuma pamatdarbība ir mežizstrāde un meža apsaimniekošana, kuru vadmotīvs ir mežu ne tikai izstrādāt, bet veikt arī plānveidīgu, pārdomātu mežu apsaimniekošanu vairāku gadu garumā. Uzņēmumam ir vairāk nekā 70 gadu pieredze mežsaimniecībā un stabila darbinieku komanda, kura tiek novērtēta, jo saņem labu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, par ko liecina tas, ka uzņēmums ir viens no lielākiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem uz vienu darbinieku Smiltenes novadā. 2017.gadā uzņēmumā strādāja vairāk nekā 70 darbinieku, no kuriem vismaz 14 ir Smiltenes novadā reģistrētie iedzīvotāji.

Nominācijā “Inovācija” balvu saņēma SIA “Artex Latvia” –  Latvijas – Zviedrijas šūšanas uzņēmums, kurš darbojas industriālo tekstila un ādas izstrādājumu ražošanas jomā. Uzņēmums strauji attīstās un aug, jo palielinās gan apgrozījums, gan darbinieku skaits un tiek meklētas arvien jaunas tirgus nišas. Uzņēmums var lepoties ar dažādu inovatīvu produktu ražošanu tādiem nozīmīgiem pasaules uzņēmumiem kā “Volvo”, “Scania”, “Bombardier”. Uzņēmums nepārtraukti iegulda jaunu produktu attīstībā, kam tiek izstrādātas speciāli pielāgotas un unikālas ražošanas iekārtas, lai ražotu gan gaisa transporta ādas sēdekļus, gan automašīnu sēdekļus, gan individuāli pielāgotus dažādus citus sēdekļu pārvalkus un tekstilizstrādājumus.

Nominācijā “Uzņēmējdarbības būve” balvu saņēma ZS “Bērži” – Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība ir dibināta 1996. gadā un nodarbojas ar piena lopkopību. Saimniecībā darbojas visa ģimene, pārraugot vairāk nekā 200 liellopu. 2017.gadā, īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu, ekspluatācijā tika nodota moderna un mūsdienīga liellopu novietne, kuras platība ir vairāk nekā 1700 kvadrātmetri. Iespaidīgā liellopu novietne ir vērtīgs ieguldījums saimniecības attīstībā un pilnveidošanā.2017.gads

2017.gada 3.novembrī jau trešo gadu notika pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs”, lai godinātu vietējos uzņēmējus, kuri veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Svinīgajā pasākumā pulcējās gandrīz 200 novada uzņēmēji un lūgtie viesi no valsts institūcijām, un kaimiņu novadu pašvaldību  pārstāvji.

Pasākuma laikā tika godināti novada uzņēmumi vairākās nominācijās.  Kā trīs lielākie nodokļu maksātāji nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2016.gadā” Smiltenes novada domes apbalvojumus saņēma:

SIA “FIRMA MADARA 89” – pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā, kas savas pastāvēšanas laikā veiksmīgi ir attīstījies. Uzņēmums ir vietējā veikalu tīkla “top!” lielākais partneris, kas virzās uz realizācijas apjoma palielināšanu, tādēļ ik gadu tiek atvērtas jaunas mūsdienīgas tirdzniecības vietas. Šobrīd tie ir vairāk nekā 100 veikali ar mums labi atpazīstamajām preču zīmēm: “top!”, “minitop!”, “LABAIS” un “Skapis”. Uzņēmuma apgrozījums katru gadu pieaug, un tā attīstību pierāda arī strādājošo skaits – 2016. gadā tie ir bijuši vairāk nekā 1000 darbinieki.  SIA “Madara 89” ir 2016. gada lielākais nodokļu maksātājs Vidzemes plānošanas reģionā lielo nodokļu maksātāju grupā, kā arī aptaujā “TOP darba devējs 2016” tika atzīts kā trešais labākais darba devējs Vidzemes reģionā.


SIA “8 CBR” – viena no vecākajām un lielākajām ceļu un tiltu būves sabiedrībām Latvijā. Uzņēmums ir gadu desmitiem mērķtiecīgi strādājis, lai pierādītu savu profesionālo attieksmi pret darbu- katrā projektā, risinājumā un detaļā. Paveiktie, kā arī šobrīd realizējamie objekti ir atrodami gan Smiltenē, gan visā Latvijā. SIA „8 CBR” jau vēsturiski ir bijis viens no lielākajiem darba devējiem Smiltenē. Šobrīd uzņēmumā tiek nodarbināti vairāk kā 200 cilvēki. Zinošie, profesionālie un pieredzes bagātie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība.


Balvu SIA “8 CBR” pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis 

SIA “Troll Smiltene” – viens no lielākiem bērnu mēbeļu ražotājiem Latvijā. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums ir pieaudzis par 17.2 %, jo ir apgūti jauni tirgi, palielināti ražošanas apjomi, kā arī attīstītas jaunas produktu līnijas. Uzņēmuma misija ir ražot kvalitatīvas bērnu mēbeles, lai mazulim būtu patīkami un ērti. SIA “Troll Smiltene” ir Latvijā plaši pazīstams vietējais produkts, kurš ar panākumiem iekaro savu vietu starp pasaulē pazīstamajiem bērnu mēbeļu ražotājiem. Saražotā produkcija tiek eksportēta uz  Eiropu, Ameriku un pat Austrāliju. Eksporta atbalsta iniciatīva “The Red Jackets” ir nominējusi SIA “Troll Smiltene” kā vienu no 20 izcilākiem un veiksmīgākiem Latvijas eksporta zīmoliem. 2016. gadā uzņēmumā tika nodarbināti vairāk kā 250 darbinieki.


Balvu SIA “Troll Smiltene” pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis  

Nominācijā “Lielākās ražošanā ieguldītās investīcijas 2016.gadā”  apbalvojumus saņēma:

A/S ”Smiltenes Piens” – vadošais piena produktu ražotājs un eksportētājs reģionā, kas šogad svin 105 gadu jubileju.  2016. gadā kompānija lielu uzmanību veltīja produktu pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izstrādei, apgrozījums palielinājās par 4.7%, savukārt peļņa palielinājās par 22,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Lai sasniegtu labus rezultātus, uzņēmumam ir svarīga darbinieku komanda, kas ir gatava pilnveidoties, realizēt jaunas un izaicinošas idejas. Uzņēmums investē jaunās ražošanas iekārtās, izvēlas modernākās nozares tehnoloģijas, kuru ieviešanā cenšas apgūt arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus, piemēram, 2016. gadā ir realizēts projekts “Investīcijas A/S Smiltenes piens tehnoloģiju attīstībā”.


Balvu A/S ”Smiltenes Piens” pasniedza Latvijas Bankas padomnieks Andris Strazds

ZS “Kalnāres” – 1995. gadā ir dibināta Blomes pagasta zemnieku saimniecība, kas galvenokārt nodarbojas ar graudaugu ražošanu pārtikai un lopbarībai.  ZS “Kalnāres” ir ģimenes saimniecība, kas šobrīd saimniecībā apsaimnieko 230 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tās 60 ha ir īpašumā. Saimniecība ir Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības VAKS biedre, kur arī realizē visus saražotos graudus, iepērk sēklu, minerālmēslus, augu aizsardzības līdzekļus. Saimniecības attīstībai tiek realizēti vairāki projekti, piesaistot ES finansējumu, 2002., 2011. un 2015. gadā tika realizēti projekti lauksaimniecības tehnikas modernizācijai, bet 2016. gadā projekts “Graudkopības nozares attīstība uzņēmumā”.


Balvu ZS “Kalnāres” pasniedza Latvijas Bankas padomnieks Andris Strazds

ZS “Veczilakši”- Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība ir ģimenes saimniecība, kas strādā, attīstās, lai veiksmīgi varētu darboties cūkkopības un laukkopības nozarē. Saimniecības darbībā aktīvi iesaistās arī ģimenes jaunā paaudze. Kārlis Ruks, kas ir valdes priekšsēdētājs “Latvijas Jauno Zemnieku klubā”, cenšas saimniecībā realizēt inovatīvas idejas, lai radītu pievienoto vērtību abu nozaru saražotai produkcijai. ZS “Veczilakši” sākuši audzēt šaurlapu lupīnu sēklas, kas tiek izmantotas cūku barošanā. Eksperimentējot un cūku barības devā iekļaujot pašaudzēto lupīnu, tiek iegūti arvien labāki cūku nobarošanas ātruma un gaļas kvalitātes rādītāji. Saimniecība realizē ne tikai inovācijas ražošanā, bet arī Eiropas Savienības projektus, 2016. gadā tika realizēts viens no projektiem- “Tehnikas modernizācija Z/S “Veczilakši”.


Balvu ZS “Veczilakši” pasniedza Latvijas Bankas padomnieks Andris Strazds

Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma  A/S “Smiltenes Piens” – kā tradicionāls uzņēmums ar dziļām saknēm dzimtajā zemē, A/S „Smiltenes Piens” apzinās labu darbu nozīmi valsts un savas pilsētas attīstībā, sabiedrības saliedētībā un personības izaugsmē. Tāpēc uzņēmums regulāri un ar prieku palīdz tiem, kam nepieciešama palīdzība. A/S “Smiltenes Piens” atbalstu sniedzis novada daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm, dāvinot dāvanu kartes. Lai veicinātu izglītības darbību novadā, iedrošinātu skolēnus jauniem sasniegumiem un novērtētu līdzšinējo mācību procesu, sadarbībā ar AS „Smiltenes piens” jau vairākus gadus tiek organizēts konkurss Smiltenes novada 7.-12.klašu skolēniem un Smiltenes tehnikuma audzēkņiem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs. Katru gadu naudas balvas no AS „Smiltenes piens” saņem vairāk kā 40 novada jaunieši. Uzņēmums aktīvi piedalās Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīcas sakārtošanā, kā arī atbalsta dažādas sporta un kultūras organizācijas.

Nominācijā “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balvu saņēma A/S “Smiltenes Piens” – uzņēmums, kurš aktīvi popularizē ne tikai savu produkciju- ekskluzīvos sierus, gardos un sātīgos biezpienus, izsmalcinātos un oriģinālos biezpiena izstrādājumus, bet arī visu Smiltenes novadu, jo visi zina, ka zīmols “Smiltenes Piens” nāk no Smiltenes. Uzņēmums ir saņēmis dažādas atzinības kā Latvijas, tā ārvalstu konkursos, kā arī šogad tika saņemta galvenā nozares balva “Sējējs” nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”.  Zīmolu “Smiltenes piens” pazīst un novērtē arī ārpus Latvijas robežām – Igaunijā, Vācijā, Izraēlā un ASV.


Balvu A/S “Smiltenes Piens” pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Cunska

Nominācijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” balvu saņēma SIA “RIK mežs” – jauns un veiksmīgs Smiltenes novada uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību ir uzsācis pavisam nesen. Uzņēmuma īpašnieks Jānis Dudelis pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitātes absolvēšanas, veiksmīgi sāka darboties Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā un 2015. gadā nodibināja savu uzņēmumu SIA “RIK mežs”. Uzņēmums nodarbojas ar mežsaimniecisko darbu plānošanu un to izpildi, kopjot jaunaudzes, stādot mežu vai izstrādājot cirsmas. Uzņēmums palīdz veicināt veselīga un vērtīga meža attīstību, veidojot ainavisku skaistu mežu.


Smiltenes novada jaunais uzņēmējs – SIA “RIK mežs”

Nominācijā “Smiltenes novada labākais darba devējs” balvu saņēma SIA “GRAANUL INVEST” – Igaunijas uzņēmuma Graanul Invest meitas uzņēmums, kas ir lielākais koka granulu ražotājs Baltijas valstīs. 2016. gadā uzņēmumā strādāja vairāk nekā 30 darbinieki. SIA “Graanul Invest” darbinieki jūtas novērtēti, jo saņem labu, regulāru algu, sociālās garantijas, kā arī darbā ir izaugsmes iespējas. 2014. gadā Graanul Invest saņēma Latvijas Darba Devēju Konfederācijas balvu kā labākais darba devējs Vidzemes reģionā. Pagājušajā gadā SIA “Graanul Invest” ir viens no lielākiem iedzīvotāju ienākuma maksātājiem uz vienu darbinieku Smiltenes novadā.


Balvu  SIA “GRAANUL INVEST”  pasniedza Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone

Nominācijā “Uzņēmējdarbības būve” balvu saņēma SIA “Dzērves nami” – 2013.gada Smiltenes novada dome nolēma nodot nomā ar apbūves tiesībām SIA  “Dzērves nami” zemes gabalu Smiltenē, Kaikas ielā 1, ar kopējo platību 9802 m2, tādējādi atbalstot  uzņēmējdarbības attīstītu novadā.  Salīdzinoši īsā laikā uzņēmums spējis sakārtot pašvaldības iznomāto zemi un uzcelt kravas automašīnu servisa ēku, attīstot savu uzņēmējdarbību un sniedzot nepieciešamu pakalpojumu Vidzemē. Līdz ar jaunās servisa ēkas atklāšanu, Smiltenes pilsētā  ir sakārtota viena industriālās zonas teritorija, ir radītas jaunas darba vietas un jauna prakses vieta Smiltenes tehnikuma audzēkņiem.


Balvu  SIA “Dzērves nami”  pasniedza Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange2016.gads

2016.gada 4.novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs”, lai pateiktos vietējiem uzņēmumiem par ieguldījumu novada attīstībā.

Pasākuma laikā tika godināti novada uzņēmumi vairākās nominācijās.  Kā trīs lielākie nodokļu maksātāji nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2015.gadā” Smiltenes novada domes apbalvojumus saņēma:

SIA “Firma Madara 89”- pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā, kas dibināts 1993.gadā. Uzņēmums ir virzīts uz realizācijas apjoma palielināšanu, tādēļ ik gadu tiek atvērtas jaunas mūsdienīgas tirdzniecības vietas. Šobrīd tie ir vairāk nekā 70 veikali ar mums labi atpazīstamajām preču zīmēm: “top!”, “minitop!” un “LABAIS”. Uzņēmuma apgrozījums katru gadu pieaug, un tā attīstību pierāda arī strādājošo skaits – 2015. gadā tie ir bijuši vairāk nekā 950 darbinieki.


SIA “8CBR” – ir viens no vecākajiem un lielākajiem ceļu un tiltu būves uzņēmumiem Latvijā, kas dibināts 1959. gadā. Uzņēmuma lielākā vērtība ir zinošie, profesionālie un pieredzes bagātie darbinieki, kuru skaits pārsniedz 200. Paveiktie, kā arī šobrīd realizējamie objekti ir atrodami visā Latvijā. Modernās tehnoloģijas un uzņēmuma darbinieku lielā pieredze rada augstu ilgtermiņa kvalitāti, drošību un estētisku iekļaušanos apkārtējā vidē. SIA „8 CBR” – tā ir stabilitāte gan attiecībā uz darbiniekiem, gan partneriem, gan pasūtītājiem.SIA “8CBR” – ir viens no vecākajiem un lielākajiem ceļu un tiltu būves uzņēmumiem Latvijā, kas dibināts 1959. gadā. Uzņēmuma lielākā vērtība ir zinošie, profesionālie un pieredzes bagātie darbinieki, kuru skaits pārsniedz 200. Paveiktie, kā arī šobrīd realizējamie objekti ir atrodami visā Latvijā. Modernās tehnoloģijas un uzņēmuma darbinieku lielā pieredze rada augstu ilgtermiņa kvalitāti, drošību un estētisku iekļaušanos apkārtējā vidē. SIA „8 CBR” – tā ir stabilitāte gan attiecībā uz darbiniekiem, gan partneriem, gan pasūtītājiem.


SIA “TROLL Smiltene” – ir viens  no lielākajiem mēbeļu ražotājiem Latvijā. Mēbeļu izgatavošanā tiek izmantota dabīga koksne, un tās apstrāde notiek tikai ar ūdens bāzes lakām un krāsām, arī izmantotās līmes ir bez toksiskiem savienojumiem, kas ir pamats bērniem drošām mēbelēm. Uzņēmumā tiek veikts pilns ražošanas cikls – no Latvijā auguša kokmateriāla iepirkšanas līdz sapakotam produktam. Uzņēmuma ražotās bērnu mēbeles iecienījusi ir arī Zviedrijas karaliskā ģimene. “TROLL nursery” produkcija pieejama Eiropā, Amerikā un pat Austrālijā.


Nominācijā “Lielākās ražošanā ieguldītās investīcijas 2015.gadā”  apbalvojumus saņēma arī trīs uzņēmumi:

ZS “Kalējiņi 1” – uzņēmums par spīti problēmām piena nozarē joprojām saskata perspektīvas piena lopkopībā, turpinot attīstīt, modernizēt un palielināt saimniecību. Saimniecības un ražošanas modernizācijai ir veiksmīgi piesaistītas ievērojamas investīcijas, bet nu jau vairāk nekā 800 liellopiem ir radīti maksimāli komfortabli apstākļi, izmantojot modernās tehnoloģijas un inovatīvas ganāmpulka turēšanas metodes. 


ZS “Rožkalni” – saimniecība, kura no 5 hektāriem ir izaugusi līdz saimniecībai, kas apstrādā vairāk nekā 1200 hektārus, galvenokārt nodarbojoties ar graudkopību. Saimniecību raksturo nepārtraukta attīstība un investīcijas ražošanā, tiek izmantota modernākā lauksaimniecības tehnika, kas ievērojami paaugstina ražību un atvieglo cilvēku darbu. Mērķtiecīgums, zināšanas un inovāciju pielietojums ir šīs saimniecības panākumu atslēga.


AS “Smiltenes piens” – ir vadošais piena produktu ražotājs un eksportētājs reģionā.  Vairāk kā gadsimtu kopjot tradīcijas, nemitīgi paaugstinot meistarību un veicot investīcijas ražošanā, ir kļuvis par vienu no savas nozares līderiem Latvijā. Zīmolu “Smiltenes piens” pazīst un novērtē arī ārpus Latvijas robežām, godalgots dažādos pašmāju, kā arī starptautiskajos konkursos. 


Balvu nominācijā “Lielākais ziedojuma veicējs Smiltenes novada attīstībai 2015.gadā” saņēma SIA “Firma Madara 89”. Uzņēmums aktīvi iesaistās sabiedriskajos procesos, sniedzot savu finansējumu gan kultūras iestādēm, gan arī dažādiem pasākumiem, kas saistīti ar sportu un izglītību. 2015. gadā uzņēmums ziedojis savus līdzekļus arī Smiltenes novada domes attīstībai –  ziedotie līdzekļi tiek ieguldīti novada infrastruktūras attīstībā, kā arī kultūras pasākumu organizēšanā.


Nominācijā  “2015.gada uzņēmējdarbības jaunbūve, kas vislabāk iekļaujas vidē” apbalvots tika uzņēmums SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, kurš 2015. gadā ekspluatācijā nodeva jaunu tirdzniecības un servisa centru, kurš tika izvirzīts arī Latvijas Arhitektūras gada balvai. Būve ir labi pamanām, iebraucot Smiltenes pilsētā – tā harmoniski iekļaujas apkārtējā ainavā un ir pierādījums mūsu novada uzņēmēju panākumiem.


Nominācijā “Veiksmīgākie ieguldījumi tūrisma objekta attīstībā 2015.gadā” pašvaldības balvu saņēma SIA “Mežrozes IG”.  2014.gadā uzņēmums iegādājās Latvijā iecienīto atpūtas bāzi “Silmači”, kur ir veikti ievērojami renovācijas un sakārtošanas darbi, izveidojot mūsdienīgu atpūtas vietu. Pateicoties “Silmaču” ietilpībai un gultas vietu skaitam, novadam ir iespēja piesaistīt tos, kas meklē vietu lieliem pasākumiem. Priecē, ka jaunie saimnieki ir ar mūsdienīgu skatījumu un darbojas ar plašu vērienu.2015.gads

2015.gada 6.novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā pirmo reizi notika uzņēmējiem veltīts pasākums “Smiltenes novada Uzņēmējs”, kuru rīkot ierosināja novada uzņēmēju konsultatīvā padome un kurā tika runāts par ekonomikas aktualitātēm pasaulē, Latvijā un Smiltenē, kā arī par panākumiem iepriekšējā gadā apbalvoti Smiltenes novada uzņēmēji.


Smiltenes novada domes apbalvojumus uzņēmēji saņēma divās nominācijās:

“Lielākās ražošanā ieguldītas investīcijas 2014.gadā” – kā trīs lielākie nodokļu maksātāji Smiltenes novada domes apbalvojumus saņēma:

 • SIA “FIRMA MADARA 89”;
 • SIA “8CBR”;
 • SIA “TROLL Smiltene”.


“Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2014.gadā”- kā lielākie investori ražošanā 2014.gadā apbalvojumus saņēma:

 • A/S “SMILTENES PIENS”;
 • SIA “SMILTENE IMPEX;
 • SIA “GRAANUL INVEST”.KalendārsSlider