2019. gada 22. sept.
Viegli lasīt

Atbalsts uzņēmējiem

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības vecināšanai

Veicinot uzņēmējdarbības attīstību Smiltenes novadā, tiek īstenoti dažādi pasākumi, nodrošināta pakalpojumu pieejamība, kā, piemēram,:

 • iespēja nomāt pašvaldības zemi;
 • nekustamo īpašumu nodokļu atlaides;
 • pieejami 3 lauku attīstības speciālistu pakalpojumi, kas palīdz un konsultē lauku uzņēmējus;
 • darbojas tūrisma informācijas centrs, kas palīdz tūrisma uzņēmējiem un iesaista dažādās aktivitātēs, projektos;
 • iespēja pieslēgties inženiertīkliem Smiltenē un lielākajos ciemos;
 • publiskās infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana.

Smiltenes novadā arī tiek domāts par papildus pakalpojumiem, iespējām veicinot to, ka uzņēmumi par savu attīstības izaugsmes vietu izvēlas Smiltenes novadu:

 

Kalendārs

Youtube

Slider

Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other