2019. gada 22. sept.
Viegli lasīt

Atbalstītie projekti

Projektu līdzfinansēšanas konkurss nevalstiskajām organizācijām

2019.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2019. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  5 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. Projekts “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”, iesniedzējs Biedrības “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”” – piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.
 2. Projekts “Kāpšanas sienas ierīkošana Blomes pamatskolā”, iesniedzējs biedrība “Gaisma tunelī” – piešķirts līdzfinansējumu 508,29 EUR apmērā.
 3. Projekts “Tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta deju kolektīvam “Mazais brālis””, iesniedzējs sieviešu biedrība “Spēkavots” – piešķirt līdzfinansējums 309,80 EUR apmērā.
 4. Projekts “Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011” – piešķirts līdzfinansējums 523,33 EUR apmērā.
 5. Projekts “Palsmanes mednieku nama jumta seguma nomaiņa”, iesniedzējs biedrība “Palsmanes mednieku klubs” – piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.

2018.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2018. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  9 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. Projekts “Smiltenes Svētā Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”, iesniedzējs “Smiltenes Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze”,  piešķirts līdzfinansējums 1000,00  euro apmērā;
 2. Projekts “II Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”, iesniedzējs biedrība “Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 432,00 euro apmērā;
 3. Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam iesniedzējs” iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 784,08 euro apmērā;
 4. Projekts “Palsmanes ev.lut. baznīcas sakristejas un sakristejas priekštelpas telpu renovācija”, iesniedzējs “Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze”, piešķirts līdzfinansējums 998,59 euro apmērā;
 5. Projekts “Treniņš – meistarības pamats”, iesniedzējs BDR Mednieku klubs “Laiksne”, piešķirts līdzfinansējums 440,44 euro apmērā;
 6. Projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 euro apmērā;
 7. Projekts “Amatu skola Smiltenē”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 euro apmērā.
 8. Projekts “Latvijai 100 – 100 KP Smiltenē”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta klubs Azimuts” – piešķirts līdzfinansējums 743,40 EUR apmērā;
 9. Projekts “Ziedi!” – tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai” – piešķirts līdzfinansējums 490,00 EUR apmērā.

2017.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2017. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  11 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts “Velo inventārs labākiem sasniegumiem”, iesniedzējs biedrība sporta klubs “VeloLifestyle”, piešķirt līdzfinansējumu 443,90 euro apmērā;
 • Projekts “Meistars sev un citiem” biedrība “Spēkavots”, piešķirt līdzfinansējumu 995,00 euro apmērā;
 • Projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplektēšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu 409,85 euro apmērā;
 • Projekts “Orientēšanās, kā tautas sporta veida, popularizēšana”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 euro apmērā;
 • Projekts “Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim “Sabalsis””, iesniedzējs kultūras biedrība biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirt līdzfinansējumu 100,00 euro apmērā;
 • Projekts ““Dziedātprieks”- skatuves un tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni un kopai Rudzupuķe”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 499,24 EUR apmērā;
 • Projekts “Parādes tērpu iegāde FK Smiltene dalībniekiem”, iesniedzējs biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 614,76 EUR apmērā;
 • Projekts “Pēc Kurzemes tautas tērpa metiem izgatavotu tērpu iegāde VPDK “Ieviņa””, iesniedzējs biedrība “Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 476,75 EUR apmērā;
 • Projekts “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas lielās zāles krāšņu atjaunošana”, iesniedzējs Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā;
 • Projekts “Sporta tērpu iegāde”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes Vanagi”, piešķirts līdzfinansējums 320,41 EUR apmērā;
 • Projekts “Bijām, esam, būsim Latvijai!”, iesniedzējs biedrība “Kultūrizglītība un Sports”, piešķirts daļējs līdzfinansējums 140,09 EUR apmērā.

2016.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2016. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  11 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam “Ieviņa””, iesniedzējs biedrība “Klubs IEVIŅA”, piešķirts līdzfinansējums 174,78 euro apmērā;
 • Projekts „Sporta formu iegāde Smiltenes futbola 1.līgas komandai”, iesniedzējs futbola klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 euro apmērā;
 • Projekts “Ģērbies saule sudrabota, nu brauc tavi preciniek’”, iesniedzējs biedrība “Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 499,98 euro apmērā;
 • Projekts “Tautas tērps Atspērienam”, iesniedzējs sabiedriskā labuma biedrība “Kultūrizglītība un Sports”, piešķirts līdzfinansējums 394,22 euro apmērā;
 • Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam”, iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 707,85 euro apmērā;
 • Projekts “Instrumentu iegāde Vidzemes pūtēju orķestrim”, iesniedzējs biedrība “Vidzemes pūtēju orķestris”, piešķirts līdzfinansējums 505,00 euro apmērā.
 • Projekts „Kopā būt “Sauleskalnā””, iesniedzējs nodibinājums  “Fonds Saules kalns”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 euro apmērā;
 • Projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam “Ieviņa””, biedrība “Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 524,34 euro apmērā;
 • Projekts “Tiesnešu mājiņas – ģērbtuves izbūve”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes sporta centrs”, piešķirts līdzfinansējums 420,00 euro apmērā;
 • Projekts “Jaunas orientēšanās kartes izgatavošana Smiltenes novadā”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts””, piešķirts līdzfinansējums 490,00 euro apmērā;
 • Projekts “Dzejoļu grāmata bērniem “Tauriņziedu klēpis””, iesniedzējs kultūras biedrība “Harmonija”, piešķirts līdzfinansējums 110,00 euro apmērā.

2015.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2015. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  4 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”, iesniedzējs Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze;
 • Projekts „Sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, iesniedzējs biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”;
 • Projekts „Radošo ideju diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, iesniedzējs biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”;
 •  Projekts „Ieklausies un sadzirdi”, iesniedzējs Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi”.

2013.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2013.gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  8 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts „Inventāra iegāde treniņiem un sacensībām futbola kluba „Smiltene” aktivitātēm”, iesniedzējs futbola klubs „Smiltene”, pašvaldības līdzfinansējums 604.83 EUR (425.08 Ls). Projekta rezultātā iegādāts inventārs treniņiem un sacensībām, lai sekmētu jauniešu brīvā laika kvalitatīvāku pavadīšanu. Projekta ietvaros futbola klubs iegādājās – bumbas, konusus, trepītes, futbola vārtu tīklus, barjeras un nojumes spēlētājiem;
 • Projekts „Smiltenes novada tautas tērpu iegāde Launkalnes tautas mākslas kolektīviem”, iesniedzējs Biedrība „ARI TEV”, pašvaldības līdzfinansējums 426.69 EUR (299.88 Ls). Projekta rezultātā iegādāti kvalitatīvi un pēc tradīcijām šūti tērpi folkloras kopai „Rudzupuķe”. Pēc tradīcijām izgatavoti tautas tērpi palielina folkloras kopas uzdevumu kvalitāti un palielina repertuāru. Ar izveidotajiem tautas tērpu komplektiem iespējams prezentēt Smiltenes novadu un tā tautas tērpu valkāšanas tradīcijas;
 • Projekts “Ģērbies saule sudrabota”, iesniedzējs Biedrība “Vidzemes balsis”, pašvaldības līdzfinansējums 702.06 EUR (493.41 Ls). Projekta ietvaros iegādāti 13 vīru tautas tērpi, 30 sieviešu un 13 vīriešu koncerttērpi. Iegūtie tērpi stiprinās koncertu kvalitāti un tautas tērpu tradīciju saglabāšanu;
 • Projekts ”Digitāli daudzfunkcionālas telpas izveide”, iesniedzējs Biedrība „Spēkavots”, pašvaldības līdzfinansējums 710.72 EUR (499.50 Ls). Projekta rezultātā izremontēta telpa iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai ar kopējo platību 48.5m2. Telpā ir iespējams virtuāli apstrādāt un iepazīt Palsmanes pagasta vēsturi, kā arī tā ir vieta radošām darbībām, izstādēm un prezentācijām;
 • Projekts “Latviešu tautas tērpu iegāde vidējas paaudzes deju kolektīvam „Sanācēji””, iesniedzējs Biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai”, pašvaldības līdzfinansējums 140.18 EUR (98.52 Ls). Projekta ietvaros uzšūti vīriešu pusgarie svārki (12gab.), vīriešu krekli (2 gab.), sieviešu blūzes (2 gab.) un uzadītas sieviešu pusgarās zeķes (12 gab.). Tērpu iegāde ļaus dejotiem sniegt kvalitatīvākus koncertus veidojot jaunas un interesantas dejas;
 • Projekts “Fiziskai veselībai un garīgai labsajūtai”, iesniedzējs Biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, pašvaldības līdzfinansējums 576.26 EUR (405,00 Ls). Projekta ietvaros 24.08.2013. Smiltenes pagasta Kalnamuižā notika sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurā piedalījās 81 dalībnieks. Dalībniekiem šī ir vienīgā iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs;
 • Projekts „Skaņu sistēmas un fotoaparāta iegāde biedrībai „Vilkmuiža 2011””, iesniedzējs Biedrība „Vilkmuiža”, pašvaldības līdzfinansējums 574.57 EUR (403.81 Ls). Projekta ietvaros iegādātas apskaņošanas iekārtas un digitālā spoguļkamera. Ar iegādāto aparatūru paredzēts veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas un jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedrības norisēs;
 • Projekts „Tērpu iegāde bērnu – jauniešu deju kolektīvam „Dadži””, iesniedzējs Biedrība „Smiltenes jauniešu dome”, pašvaldības līdzfinansējums 711.15 EUR (499.80 Ls). Projekta ietvaros iegādātas jauni skatuves tērpi bērnu-jauniešu deju kolektīvam „Dadži”, tādā veidā veicinot lietderīgu bērnu-jauniešu brīvā laika pavadīšanu, popularizējot latviešu tautas dejas, ceļot skatuves tēla kvalitāti un tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību.

2012.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2012. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  8 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts „Biedrības “Vidzemes pūtēju orķestris” kapacitātes stiprināšana”, iesniedzējs Biedrība “Vidzemes pūtēju orķestris”, pašvaldības līdzfinansējums 106,80Ls. Projekta rezultātā iegādāts dators, datorprogramma „Sibelius” un printeris, kas dod iespēju izmantot kvalitatīvākas notis, produktīvāk strādāt mēģinājumos un sagatavot lielāku apjomu skaņdarbu koncertiem īsākā laika periodā;
 • Projekts „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem”, iesniedzējs Biedrība “Smiltenei un Latvijai”, pašvaldības līdzfinansējums 500,00 Ls. Projekta rezultātā iegādātas jaunu grāmatu kopas, kas pieejamas lauku iedzīvotājiem 11 apdzīvotajās vietās – Smiltenes pagasta Kalnamuižā, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles pagastos, Grundzāles pagasta Aumeisteros, Bilskas pagasta Bilskā, Birzuļos un Lobērģos. Projekts devis iespēju lauku iedzīvotājiem saņemt universālu un kvalitatīvu literatūru visās zinātņu nozarēs;
 • Projekts “Sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām”, iesniedzējs Biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, pašvaldības līdzfinansējums 340,00 Ls. Projekta ietvaros 31.08.2012. Smiltenes pagasta Kalnamuižā notika sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurā piedalījās 71 dalībnieks. Dalībniekiem šī ir vienīgā iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs;
 • Projekts ”Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē”, iesniedzējs Biedrība “Spēkavots”, pašvaldības līdzfinansējums 400,00 Ls. Projekta rezultātā turpināta skvēra labiekārtošana, veikta celiņa un laukuma bruģēšana, 4 koka soliņu, 2 atkritumu urnu uzstādīšana, izveidotas 2 akmens skulptūras, kā rezultātā radīta publiski pieejama rekreācijas zona, veidojot pievilcīgu dabas ainavu vietējā lauku teritorijā;
 • Projekts  “Mēru muižas kulinārais mantojums”, iesniedzējs Nodibinājums “Smiltenes muzeja fonds”, pašvaldības līdzfinansējums 447,01 Ls. Projekta ietvaros izremontēta muižas virtuve ar jaunu malkas plīti, izgatavotas koka mēbeles. Turpmāk muzeja apmeklētājiem būs pieejama iekārtota un estētiska virtuve, kurā tiks piedāvātas muzeja nodarbības.
 • Projekts „Inventāra iegāde bērnu rotaļu laukumiem Bilskas un Mēru ciemos”, iesniedzējs Biedrība “Vilkmuiža”, pašvaldības līdzfinansējums 499,59 Ls. Projekta ietvaros plānots izveidota un paplašināt bērnu aktīvās atpūtas objektus, stiprināt ģimenes kā vērtības apziņu un iesaistīt vietējos iedzīvotājus apkārtējās vides labiekārtošanā;
 • Projekts „Dabas izziņas un piedzīvojumu takas izveidošana”, iesniedzējs Biedrība “Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs”, pašvaldības līdzfinansējums 400,00Ls. Projekta ietvaros plānots izveidot dabas izziņas un piedzīvojumu taku Palsmanes ciematā Palsas upes krastā;
 • Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Blomes pagastā”, iesniedzējs biedrība „GaisMa tunelī”, pašvaldības līdzfinansējums 467,99 Ls. Projekta ietvaros plānots izveidot Blomes pagasta bērniem sakoptu vidi ar drošu un viegli pieejamu rotaļu laukumu, kas attīsta dažādas bērna spējas un iemaņas.
   

Konkurss „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

2018.gadā atbalstītie projekti

Projekts “Peldošas – braucošas mājas prototipa izstrāde”

SIA “ZELTINI” īsteno projektu, kura mērķis ir izveidot dizaina prototipa darbnīcu peldošu un braucošu māju idejas realizācijai. Projekta vīzija ir radīt produktu un dizaina laboratoriju, kas fokusējas uz dažādu produktu modelēšanu caur eksperimentu, uzsverot augsto tehnoloģiju, dabīgo un vietējo materiālu apgūšanu. Līdzfinansējums tika piešķirts 2999,00 euro apmērā.

Projekts “EK BŪVE LV efektivitātes celšana”

Uzņēmums SIA “EK BŪVE LV” konkursa ietvaros uzņēmums  īstenoja  projektu “EK BŪVE LV efektivitātes celšana”, kura mērķis ir celt darba efektivitāti, iegādājoties papildus tehnisko nodrošinājumu būvniecības pakalpojumu sniegšanai un palielināt darba vietas uzņēmumā SIA “EK BŪVE LV”. Projektam tika piešķirts daļējs finansējums 1848.71 euro apmērā instrumentu iegādei. Uzņēmuma vadītājs Edgars Kalniņš ir gandarīts par realizēto projektu, jo iegādātie instrumenti atvieglo ikdienas darbu un uzlabo darba kvalitāti. Šobrīd uzņēmums veic būvniecības darbus vairāk kā 10 objektos un par darba trūkumu nesūdzas. Palielinoties darba apjomam, uzņēmums vasaras periodā ir arī palielinājis darbinieku skaitu par 8 cilvēkiem, kaut gan saskaras ar grūtībām atrast kvalitatīvus strādniekus.

Projekts “Annes Laivas”

Andis Tiļčiks ir īstenojis projektu “Annes Laivas”, kura mērķis ir veicināt ūdens tūrisma attīstību piedāvājot ūdens ekipējumus Tepera, Niedrāja ezeros un upju maršrutos – Gaujas augštecē. Projektam tika piešķirts daļējs līdzfinansējums laivu transporta piekabes iegādei 963,80 euro apmērā. Projekta īstenotājs vērtē, ka aizvadītā sezona bijusi veiksmīga un sasniegti prognozētie mērķi. Ir izveidojies patstāvīgo klientu loks un priecē, ka  ar ūdens aktivitātēm brauc nodarboties ne tikai Smiltenes novada iedzīvotāji, bet arī no apkārtējiem novadiem – Valmieras, Cēsīm. Ūdens ekipējums (SUP dēļi, kajaki) galvenokārt tiek piedāvāti nomāt Niedrāja ezera krastā un tādēļ ļoti noder projekta ietvaros iegādātā piekabe, kas ļauj veiksmīgi pārvest ūdens  ekipējumu.

Projekts “Airi un pedāļi – priekam un veselībai”

Uzņēmums SIA “IG Activities” konkursa ietvaros uzņēmums  īstenoja projektu “Airi un pedāļi – priekam un veselībai”, kura mērķis ir dažādot nomas piedāvājumu, veicot investīcijas inventāra iegādei. Daļējs līdzfinansējums piešķirts velokartingu, velosipēdistu aizsargķiveru un bērnu velosēdeklīšu iegādei 1600,00 euro apmērā. SIA  “IG Activities”  vadītājs  Gundars Cers aktīvi meklē  iespējas, lai  attīstītu un pilnveidotu  uzņēmējdarbību. Šogad uzņēmums īstenoja arī  Lauku atbalsta dienesta līdzfinansēto projektu “Aktīvās atpūtas inventāra nomas punkta izveide Smiltenē”, kura rezultātā tika izveidots velosipēdu nomas punkts Gaujas ielā 8, Smiltenē un lai dažādotu nomas punktā iznomājamā ekipējuma iespējas G. Cers pieteica savu ideju konkursā, kuru veiksmīgi realizēja un tādēļ aicina iedzīvotājus  izmantot nomas punkta dotās iespējas.

Projekts “IK ”M.Purmalis” uzņēmējdarbības nodrošināšana”

Šogad līdzfinansējumu saņēma projekts “IK ”M.Purmalis” uzņēmējdarbības nodrošināšana”, kura mērķis ir Smiltenes novadā radīt jaunu pakalpojumu – koka detaļu savienošanu ar slēptiem savienojumiem (neizmantojot mūsdienu skrūves, naglas), kas dod iespēju atjaunot senču ēkas, kvalitatīvi nomainīt bojātās un nokalpojušās koka konstrukcijas vai to posmus ar autentiskiem materiāliem. Līdzfinansējums tika piešķirts 1588,49 euro apmērā instrumentiem – jaunai frēzei, skaidu un putekļu savācēja iegādei, kā arī interneta mājas lapas izveidošanai.  Uzņēmuma īpašnieks Mikus Purmalis atzīst, ka iegādātā tehnika ievērojami atvieglo darbu, izgatavojot un atjaunojot mēbeles, pirmie pasūtījumi jau nodoti klientiem.

 

2017.gadā atbalstītie projekti

Projekts “GoProst on Sup”

Uzņēmums SIA “GoProst” savu ideju iesniedza 2017.gadā un 2018.gadā realizējuši plānoto. Īstenots projekts “GoProst on Sup”, kura mērķis ir veicināt gan aktīvās atpūtas iespējas uz ūdeņiem ar SUP dēļiem, gan arī piedāvāt aktīvās atpūtas inventāra nomu. Līdzfinansējums tika piešķirts 3000,00 euro apmērā par kuriem tika iegādāti seši jauni SUP dēļi un inventārs. SUP dēļu noma tiek piedāvāta pie Tepera ezera izvietotajā nomas bāzē. Vēlamies atzīmēt, ka šogad Rīgā norisinājās gadskārtējais jauniešu biznesa projektu konkurss “Radām novadam”, kurā pirmo vietu un balvas 2500 eiro vērtībā ieguva komanda ”GoProst” par izveidoto sporta un atpūtas bāzi Smiltenes novadā.

Projektu “Konvekcijas krāsns un raudzētavas iegāde konditorejai”

Daiga Knostenberga  konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” ietvaros ir īstenojusi projektu “Konvekcijas krāsns un raudzētavas iegāde konditorejai”, kuras mērķis ir palielināt produkcijas apgrozījumu, kā arī nodrošināt darbavietu vai prakses vietu Smiltenes tehnikuma audzēkņiem vai arī vasarās nodrošināt darbu skolēniem, kas vēlas papildus praktizēties tieši konditorejas izstrādājumu ražošanā. Tika piešķirts daļējs finansējumu 2269,00 euro apmērā. Daigu Knostenbergu konkursam pieteikties pamudināja viņas ģimene, kas arī ir liels atbalsts uzņēmējdarbībā, jo tieši ģimene palīdzēja gan projekta rakstīšanā, gan īstenošanā. Par projekta finansējumu tika iegādāta konvekcijas krāsns un raudzētava. D.Knostenberga ir ļoti apmierināta par projekta ietvaros iegādāto jauno tehniku, kas atvieglo ikdienas darbu un uzlabo darba efektivitāti.  Jaunajā krāsnī ir iespējams cept lielāka izmēra kliņģerus, kā arī tajā var kontrolēt gaisa plūsmu, temperatūru, mitruma % iekšpusē, tādēļ gala produkts tiek pagatavots atbilstoši izvēlētai receptei. Šobrīd pie Daigas var pasūtīt dažādu veidu konditorijas un kulinārijas izstrādājumus, kūkas, saldos un sāļos kliņģerus, cepumus, pīrādziņus u.c.

Projekts “”Palsmanes pagasta Smiltenes novada zemnieku saimniecības „Veccepļi” atpazīstamības veicināšana un modernizācija”

Z/S “Veccepļi” ir īstenojuši savu projektu “”Palsmanes pagasta Smiltenes novada zemnieku saimniecības „Veccepļi” atpazīstamības veicināšana un modernizācija”, kura mērķis ir papildināt savu produkciju ar dažādām jaunām sulām, sukādēm un žāvējumiem, kā arī veicināt savu atpazīstamību, izveidojot savu mājaslapu internetā un izveidot etiķetes gan sulai, gan sukādēm. Līdzfinansējums tika piešķirts 731,00 euro apmērā.  Z/S “Veccepļi” īpašnieks Modris Zvirbulis stāsta, ka 2005. gadā saimniecība sāka savu ceļu augļkopībā, iestādot pirmās ābelītes nepilnu 3 ha platībā. Cītīgi strādājot un pilnveidojoties, dārzs ir izaudzis 7,58 ha liels, ko sastāda 7,26 ha ābeles un 0,32 ha bumbieres, kā arī ir izveidoti jāņogu un upeņu stādījumi 0,2 ha platībā. No augļiem un ogām tiek spiestas un pasterizētas sulas, kas tiek pildītas “Bag in Box” pakās. Sulas tiek piedāvātas gan ābolu, bumbieru, jāņogu, gan arī attīstoties saimniecība papildina sulu sortimentu ar dažādiem sajaukumiem, piemēram, ābolu-aroniju, ābolu- ķirbju sula. No augļiem un ogām tiek piedāvāti arī jauni produkti- sukādes un žāvējumi. M.Zvirbulis pastāstīja, ka iesaistījušies šajā projekta konkursā, lai veicinātu savu produktu atpazīstamību, jo saimniecībā darbi rit uz priekšu un pamazām aug gan produkcijas daudzveidība, gan produkcijas apjomi un ir nepieciešama plašāka iedzīvotāju informēšana par savu produkciju, tādēļ projekta ietvaros tika izveidota sava mājaslapa www.aboli.lv, iegādāta Windows datorprogramma, lai atvieglotu grāmatvedības darbus saimniecībā, kā arī izgatavotas jaunas, estētiski pievilcīgas un kvalitatīvas etiķetes gan sulām, gan sukādēm un žāvējumiem.

Projekts “Sulu birzs!”

SIA “Kainaiži” konkursa ietvaros saņēma atbalstu projektam “Sulu birzs!”, kura ietvaros veidoja  koku parku no Kanādas kļavu, melno valriekstu un Latvijas bērzu stādiem. Līdzfinansējums tiek piešķirts 3000,00 euro apmērā. „Pasaulē ir ap 20 koku veidu, no kuriem var iegūt sulu pārtikai. Mūsu platuma grādos ir trīs veida sulu koku. Zināmākie ir bērzs un kļava. No mazāk zināmiem kokiem sulu vēl var iegūt no valrieksta. Mēs plānojam izveidot pirmo Eiropā un, iespējams, pasaulē Sulu koku parku, kurš varētu būt gan apskates objekts tūristiem, gan arī mežs, no kura nākotnē tiks iegūtas sulas realizēšanai Latvijas un pasaules tirgos.  Bērzu sulu jau šobrīd tirgojam gan Latvijā, gan pasaulē ar BIRZĪ zīmolu, taču šis parks ļaus paplašināt tālākā nākotnē mūsu produktu klāstu vēl ar vairākiem ekskluzīviem produktiem – kļavu sīrupu, kā arī valriekstu sulu un sīrupu. Nākotnē plānojam parku attīstīt un sastādīt arī mazāk zināmus kļavu, valriekstu un bērzu veidus, kas būs pieejami BIRZĪ ražotnes apmeklētāju apskatei.”  Pasākuma ideju komentē uzņēmuma īpašnieks Ervins Labanovskis.

Kalendārs

Youtube

Slider

Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other