2021. gada 25. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Attīstības programma

Smiltenes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Attīstība programma paredz Smiltenes novada attīstību balstīt uz vietējo resursu pilnīgāku izmantošanu.

Dokumentā ir apzināts novada teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi un vērtības. Ir noteikta Smiltenes novada specializācija, izvirzot vadošos ekonomiskās darbības veidus, kas ļaus Smiltenes novadam gūt ienākumus un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti.


Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam  
1.sējums 1.daļa Esošās situācijas analīze gala redakcija
1.sējums 2.daļa Esošās situācijas analīze gala redakcija
2.sējums Stratēģiskā daļa gala redakcija
3.sējums Rīcības un investīciju plāns 2021.g. aktualizētā redakcija
4.sējums Sabiedrības līdzdalība
 
Pārskati par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu  
Par 2012.gadu
Par 2013.gadu
Par 2014.gadu
Par 2015.gadu
Par 2016.gadu
Par 2017.gadu
Par 2018.gadu
Par 2019.gadu


 
   

 

KalendārsSlider