2021. gada 12. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

71 vidusskolēns saņem Smiltenes novada domes stipendiju par mācību sasniegumiem

Trešdien, 18.janvārī, jau otro reizi šajā mācību gadā Smiltenes novada pašvaldība pasniedza apliecinājumus par stipendijas piešķiršanu Smiltenes novada vidusskolēniem. Septiņdesmit viens Smiltenes vidusskolas 10.-12.klašu skolēns ik mēnesi saņems stipendiju atbilstoši ieguldītajam darbam, mācību sasniegumiem un sabiedriskajai aktivitātei.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore savās uzrunās atzinīgi novērtēja jauniešu sasniegumus un pauda gandarījumu par to, ka stipendiātu skaits ar katru reizi pieaug, kas liecina, ka Smiltenes novada dome ir pieņēmusi pareizu lēmumu par stipendiju piešķiršanu, tādējādi motivējot jauniešus sasniegt arvien augstākus sasniegumus gan mācību darbā, gan būt aktīviem ārpusskolas aktivitātēs, savukārt tiem, kam vēl pietrūkst, pacensties vēl vairāk, lai kļūtu par stipendiātu. Atgādinām, ka iepriekšējā mācību semestrī   Smiltenes novada domes stipendijas saņēma 62 vidusskolēni .

Šodien no 142 vidusskolēniem, kuri mācās Smiltenes vidusskolā, tieši pusei (71 jaunietim) Smiltenes novada dome pasniedza apliecinājumus par stipendijas piešķiršanu. Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore : “Man  ir  patiess prieks, ka mēs neesam liela metropole, mēs neesam lielpilsēta, bet ļoti skaista mazpilsēta ar savu latviskumu, ar savu darba tikumu un to, ko katrs protam. Jaunieši, es jums novēlu, lai jūs katrs atrastu dzīvē to, ko vēlaties no sirds. Paldies jums par padarīto!” Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, pasniedzot pašvaldības apliecinājums, jauniešiem novēlēja, lai ir spēks, enerģija un labas zināšanas arī turpmākiem sasniegumiem, savukārt divpadsmito klašu audzēkņiem, lai izdodas veiksmīgi nokārtot visus eksāmenus un iestāties izvēlētajās augstskolās, bet pēc to absolvēšanas atgriezties uz dzīvi Smiltenes novadā.

Atgādinām, ka 2015.gada 26.novembrī Smiltenes novada domes deputāti lēma par nolikuma Nr.12/15 “Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” apstiprināšanu, paredzot, ka skolēns ik mācību gada mēnesi saņem stipendiju par sasniegtajiem rezultātiem. Pašvaldības mērķis ir motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību priekšmetu un ārpus izglītības programmās.

Stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā (septembrī un janvārī), ņemot vērā 1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo stipendija lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7 balles, līdz 40 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk.  Izvērtējot 2016./2017.mācību gada 1. semestra skolēnu mācību sasniegumus, visaugstākās vidējās atzīmes bija 10. b klases skolniecēm Elīzai Kaupei (9,25 balles) un  Beātei Velpei (9,06 balles), 11.a klases skolniecei Janai Martai  Ivanovskai (9,00 balles) un 12. b klases skolniecei Laurai Savickai (9,25 balles).

Prieks par jauniešu panākumiem! Lai ikvienam izdodas sasniegt arvien lielākus izvirzītos mērķus arī turpmāk!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

KalendārsSlider