2021. gada 1. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas nodarbībās

Smiltenes novada dome īsteno projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052. Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos. Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:

  • Nūjošanas nodarbības, lai uzlabotu vispārējo veselību un apgūtu nūjošanas tehniku trenera vadībā. Dalībniekiem ir iespēja piedalīties nodarbībās ar savām nūjām, kā arī izmantot piedāvātos nūjošanas inventāra komplektus. Nodarbības notiek katru piektdienu, plkst. 10.00 un plkst. 19.00. Pulcēšanās vieta ir pie Tepera ezera āra trenažieriem.
  • Jogas nodarbības, kurās tiks apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, kā arī fizisku vingrinājumu kompleksi (locītavu, mugurkaula, gremošanas sistēmai), elpošanas prakses. Nodarbības notiek katru otrdienu, plkst. 18.00 Grundzāles kultūras namā, Tilta ielā 5, Grundzālē.
  • Izglītojoša lekcija topošajiem un jaunajiem vecākiem. Nodarbības mērķis ir veidot izpratni par seksualitāti, iekļaujot tēmas par atbildīgām un drošām seksuālajām attiecībām, kontracepcijas metodēm, kā arī sniegt zināšanas par zīdaiņa ienākšanu ģimenē- uzturs ģimenē, krūts barošana, zīdīšanas pozas u.c. Nodarbība būs 3. oktobrī, plkst. 15.00 Smiltenes poliklīnikas zālē, Dakteru iela 14, Smiltenē.
  • Vingrošana bērniem fizioterapeitu vadībā. Nodarbību mērķis ir sekmēt bērnu lokanību, veiklību, koordināciju un uzlabot fizisko izturību, apgūt vingrojumus, kas izmantojami ikdienā savas veselības uzlabošanai. Informācija un pieteikšanās pēc iepriekšēja pieraksta pie fizioterapeita Didža Lūkina, tālr. 26390486.
  • Aktivitātes personām ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem. Nodarbību mērķis ir veicināt invalīdu un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, uzlabot viņu dzīves kvalitāti, veicināt iespējas dzīvot pilnvērtīgāk. Pasākums notiek katru otrdienu, plkst. 11.00 Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku iela 10b, Smiltenē.
  • Veselīga uztura meistardarbnīca vecākiem cilvēkiem un veselīga uztura meistardarbnīcas riska grupas ģimenēm ar bērniem. Nodarbību mērķis ir iemācīties pagatavot pilnvērtīgu un veselīgu ēdienu. Nodarbības notiks 29.septembrī plkst. 13.00 Smiltenes Tehnikumā, Kalnamuiža 10, Smiltenes pagastā. Pieteikšanās, sūtot e-pastu uz [email protected] vai pa tālr. 28680831.
  • Riteņbraukšanas pasākums “Ieriteņo rudenī ”. Plānots riteņot pretim rudenim, iepazīstot Grundzāles un Bilskas pagastus, apskatot dažādus interesantus tūrisma apskates objektus. Pulcēšanās 30.septembrī plkst. 11.00 atpūtas un sporta kompleksā “Trīssaliņas, Grundzāles pagastā.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projekts tiek īstenots no 2017. gada maija līdz 2019. gada decembrim.

Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.smiltene.lv un izdevumā “Smiltenes novada domes vēstis”.

Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā “norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

KalendārsSlider