2020. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Smiltenes novada domes sagatavoto projekta iesniegumu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta” Nr. 18-09-A00702-000100, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta” kopējās izmaksas ir 990 492,46 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 473 681,53 EUR.

Projekta rezultātā ir paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus: “Mežsargi – Abula pļavas” (Blomes pag.) 1,75 km, “Sijāri – Bērzkalni” (Grundzāles pag.) 1,26 km, “Rūpnieki – Palejas” (Palsmanes pag.) 3,42 km, “Žubes – Kaikas” (Smiltenes pag.) 2,32 km.

Projektēšanas darbus veica SIA “Vertex projekti” un SIA “Belss”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “1PAC”, bet būvdarbu izpildi veiks SIA “8CBR”, SIA “Rubate” un SIA “Ķikuti-99”.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 25.oktobrim.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

Slider