2021. gada 12. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Informatīvais seminārs par likumdošanas izmaiņām lauku un mežu apsaimniekošanā, integrētājā augu audzēšanā

Ceturtdien, 28. novembrī plkst.10.00, SIA “Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, Smiltenes novada Brantu pagastā, notiks informatīvais seminārs, kura galvenais temats būs – integrētā augu audzēšana, likumdošana, kas regulē darbības un situācija integrētās augu audzēšanas prasību izpildē.

Kopš 2015.gada šīs prasības ir jāizpilda ikvienam lauksaimniecības produktu audzētājam.

  • Par integrēto augu audzēšanu – Anitra Lestlande, VAAD, Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja;
  • Par platībmaksājumiem 2019 un mobilo LAD aplikāciju lauksaimniekiem – Inga Šarfa Strazda ZVRLP LAD tiešo maksājumu daļas vadītāja;
  • Par Konsultācija projekta izpildes gaitu – Ilona Krūmiņa , LLKC Valmieras KB augkopības konsultante;
  • Par Finanšu institūcijas Altum piedāvājums lauksaimniekiem  Dace Kīna Lūse, vecākā kredīt projektu vadītāja.

Integrēto augu audzēšana ir visu pieejamo augu aizsardzības paņēmienu rūpīga izvērtēšana un tai sekojoša tādu atbilstīgu paņēmienu integrēšana, kas novērš kaitīgo organismu populāciju vairošanos, vienlaikus saglabājot augu aizsardzības līdzekļu un citu iedarbības formu lietošanu ekonomiski un ekoloģiski pamatotā līmenī, samazinot vai minimalizējot risku cilvēku veselībai un videi. Integrētā augu aizsardzība uzsver veselīgu kultūraugu audzēšanu ar iespējami mazāku nelabvēlīgo ietekmi uz agroekosistēmām un veicina dabisku kaitīgo organismu ierobežošanas mehānismi izmantošanu

PROGRAMMA

Kalendārs

Slider