2021. gada 17. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Informē Abulas lauku partnerība

Šā gada 9.janvārī Abulas LP noslēdzās 2.kārtas projektu konkurss aktivitātes “Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”  trīs rīcībās. Kopējā izsludinātā summa bija 80 000 EUR un tika saņemti 14 projektu pieteikumi par kopējo summu 114609,48 EUR.  Abulas LP vērtēšanas komisija izvērtēja šo projektu atbilstību ALP Stratēģijai pēc izstrādātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Rezultātā  2 projekti tika noraidīti un 12 projekti ieguva pozitīvu atzinumu. Vienīgi  projektu iesniedzējiem ir jārēķinās ar to, ka visiem projektiem nepietiek finansējuma un daži no apstiprinātajiem projektiem tomēr no Lauku atbalsta dienesta saņems vēstuli par projekta noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ. Saraksts ar sarindotajiem projektiem www.abulas.lv

2017.gadā Abulas LP plāno iesniegt vairākus starptautiskās sadarbības projektus. Viens no tiem varētu būt kā turpinājums 2013.gadā kopā ar Lietuvas partneriem īstenotais starptautiskais projekts “Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”.  Projekta vadītāja Maira Kupriša jau šobrīd vēlās apzināt tos potenciālos projekta dalībniekus, kuri vēlētos un varētu 2018. gadā piedalīties līdzīgā projektā. Lai paplašinātu un piesaistītu lielāku mākslinieku skaitu, aicinām, Smiltenes novada māksliniekus amatierus piedalīties starptautiskā mākslas projekta īstenošanā, aizpildot mūsu sagatavoto anketu.  Anketa un nosacījumi  http://www.abulas.lv/lv/projekti/par-leader

Atgādinājums iepriekšējā perioda (2009-2015)  projektus iesniedzējiem – līdz 2017.gada 31.martam ir jāiesniedz atskaite “Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē”. Veidlapas www.abulas.lv , www.lad.gov.lv.

 

Sveta Rozīte,

Abulas lauku partnerības  vadītāja

Kalendārs

Slider