2020. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Izmaiņas satiksmes organizācijā Baznīcas laukumā!

Smiltenes novada dome informē, ka saistībā ar komunikāciju iebūves un ielas pārbūves darbiem no šā gada 5.septembra vakara satiksmei pilnībā tiks SLĒGTS ielas posms no nobrauktuves uz AS “Smiltenes piens” līdz Abulas ielai. Piekļuve remontdarbu zonā esošajiem uzņēmumiem un dzīvojamām mājām no Marijas ielas līdz nobrauktuvei uz AS “Smiltenes piens” tiks nodrošināta no pilsētas centra puses, saskaņā ar pievienoto satiksmes organizācijas shēmu.

Papildus norādām, ka gājēju ietves un ielas šķērsošanas vietas pievienotajā satiksmes organizācijas shēmā ir attēlotas gaiši zilā krāsā.

Lūdzam visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā.

Par projektu: 

Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma un Daugavas ielas posmu pārbūve notiek projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” pirmās kārtas ietvaros. Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 1 745 906,04 EUR, tajā skaitā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums sastāda 473 855,61 EUR un valsts budžeta dotācija 66 682.48 EUR.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā. Realizējot Daugavas ielas posmu no Abulas ielas līdz Baznīcas laukumam un Baznīcas laukuma posmu līdz Marijas ielai pārbūvi, tiks nodrošināta un izveidota kvalitatīva transporta infrastruktūru, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi, kā arī cels pilsētas konkurētspēju, kas lielā mērā pozitīvi ietekmē nodarbinātības līmeni un darba samaksu, kas nosaka novadā saražoto preču un/vai pakalpojumu fizisko apjomu, to kopējo vērtību, kā arī iekasētos nodokļus valsts un pašvaldības kasē.

Slider