2020. gada 23. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludina konkursu uz vakanto SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORA (-ES) amatu

Smiltenes novada dome izsludina konkursu uz vakanto
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS  INSPEKTORA (-ES) amatu
.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā veicot patrulēšanu;
 • Novērst, pārtraukt un atklāt likumpārkāpumus, sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus;
 • Atbilstoši kompetencei izskatīt lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, pieņemt lēmumus lietās;
 • Sadarboties ar iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem likumpārkāpumu novēršanā un profilaksē;
 • Uzraudzīt  un kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām:
 • Vēlama pieredze darbā policijā vai/un citā tiesībaizsardzības iestādē;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • Fiziskā sagatavotības un veselības stāvokļa atbilstība darbam policijā;
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
 • Pieredze dokumentu sagatavošanās un noformēšanā, spēja pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus;
 • Prasmes prezentēt un argumentēt, patstāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • Disciplinētība, augsta stresa noturība, atbildības sajūta un precizitāte;
 • Prasmes strādāt komandā, labas komunikācijas prasmes;
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Smiltenes novada Pašvaldības policijas inspektora amata konkursam” personīgi, pa pastu vai pa e-pastu [email protected] līdz 2018.gada 15.jūlijam. Tel. informācijai 28605669, 64707586.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Datu valsts inspekcija informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2.    Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada dome, kontaktinformācija Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected]

Slider