2021. gada 1. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Pagarināta pieteikumu iesniegšana uz BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA amatu

SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Izsludina konkursu uz

BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt un nodrošināt Smiltenes novada bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;
 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • pārstāvēt bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
 • nodrošināt bāriņtiesas darbības tiesiskumu, pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot tās rīcību un pieņemtos lēmumus;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību.

Prasības pretendentam:

 • persona ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 • persona ieguvusi vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā un/vai pieredze pildot bāriņtiesas amatpersonas pienākumus;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktā apmācība;
 • nevainojama reputācija;
 • prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (tiks uzskatīta kā priekšrocība).

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Smiltenē, Dārza ielā 11;
 • mēnešalgu 1380 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • labus darba apstākļus.

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli un redzējumu par iestādes darbību pēc Administratīvi teritoriālās reformas iesniegt elektroniski pa e-pastu: [email protected] līdz 2021.gada 30.aprīlim. Tel. informācijai 26603348.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada dome informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada dome, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

 

KalendārsSlider