2020. gada 14. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” vērtēšanas komisija viesojas Smiltenes novadā

Lai novērtētu pašvaldības, kuras sniedz lielāko atbalstu un nodrošina daudzveidīgus pakalpojumus ģimenēm, jau trešo gadu tiek rīkots konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, kura vērtēšanas komisija 2.decembrī viesojās pie Vidzemes plānošanas reģiona finālistu pašvaldībām, arī Smiltenes novadā.

Kā jau informēts iepriekš, konkurss šogad noritēja 3 kārtās. Pirmajā un otrajā kārtā tika analizēti pašvaldību iesniegtie dati, kā arī tika ņemts vērā iedzīvotāju balsojums, bet trešajā kārtā konkursa komisija klātienē apmeklē divas pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā pašvaldību grupā pēc otrās kārtas rezultātiem. No Vidzemes reģiona šogad finālā- 3.kārtā-tika izvirzīti Smiltenes novads un Cēsu novads.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”  vērtēšanas komisijas vizītē Smiltenes novadā domes vadība iepazīstināja ar Smiltenes novadu, pasākumiem, aktivitātēm, īstenotajiem projektiem, kurus pašvaldība, kā arī novada uzņēmēji, biedrības, iedzīvotāji īsteno, lai Smiltenes novads būtu vieta, kur dzīvot, strādāt, mācīties, atpūsties. Viesojās Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, kā arī apmeklēja Smiltenes pilsētas Kultūras centru, ielūkojoties novada mazāko dejotāju un Smiltenes vidusskolas grupas “Forward”  mēģinājumos.

Par sasniegto un īstenoto noteikti varam teikt paldies mūsu novada cilvēkiem, kas ir Smiltenes novada vērtība. Paldies ikvienam, kas strādā, attīsta novadā uzņēmējdarbību, radot darba vietas Smiltenes un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kas noteikti ir kā pamats novada attīstībai arī nākotnē. Paldies ikvienam, kas par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies Smiltenes novadu.  Paldies sakām arī Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai, Bērnu un ģimenes atbalsta centram, kuri ik dienas rūpējas par to, lai risinātu krīzes situācijas un palīdzētu iedzīvotājiem grūtā brīdī. Paldies pilsētas un novada pagastu Kultūras centriem, bibliotēkām, kuros esiet radījuši vietas, kur ne tikai satiekas kultūra, māksla, bet tās ir vietas, kur gaidīts ir ikviens iedzīvotājs, kur tiekas un saprotas gan jauni, gan veci.  Paldies mūsu izglītības iestādēm, kuras ap sevi pulcē visvairāk ģimeņu, kā arī paldies ikvienam par aktīvā tūrisma, sporta attīstību novadā, kā arī visiem, kas mūsu novadā veido drošu vidi. Paldies, ka esiet kopā ar mums svētkos, pasākumos, kopīgās dejās, dziesmās, izaustos rakstos un paveiktajos darbos.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” mērķis ir noteikt Latvijas labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu un daudzveidīgos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 16. decembrī svinīgajā pasākumā Rīgā. Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” rezultātā tiks noteiktas piecas ģimenēm draudzīgākās pašvaldības – pa vienai katrā no plānošanas reģioniem. Tās saņems naudas balvu 15 000,00 EUR apmērā. Tiks noteikta arī “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019”, kas iegūs naudas balvu 25 000,00 EUR apmērā. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.

Konkursu organizē Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider