2021. gada 12. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Latvijas iedzīvotājiem ”sasāpējuši” ģimenes un mantojuma tiesību jautājumi

Šogad Advokatūras dienās iedzīvotājiem bezmaksas konsultācijas sniedza vairāk nekā 100 zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi. Iedzīvotāji visbiežāk lūguši konsultācijas par mantojuma un ģimenes tiesībām, aktuāla bijusi arī šī gada tēma – finanšu jautājumi, liecina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes veiktā aptauja. Iedzīvotāju interese par klātienes, telefona vai e-pasta konsultācijām saglabājusies iepriekšējo gadu līmenī.

 

Advokatūras dienās īpaša uzmanība tika veltīta tieši finanšu jautājumiem. Latvijā šī ir pēdējo gadu laikā īpaši aktualizējusies joma, kas ietver plašu tēmu spektru, piemēram, banku prasību klientiem pierādīt līdzekļu izcelsmi un skaidrot savus tēriņus, dažādās jomās pieļaujamos skaidras vai bezskaidras naudas darījumus un citas tēmas, kurās cilvēki neuzmanības vai nezināšanas dēļ var nonākt problēmsituācijās. Šoreiz aktuālākie finanšu jomas jautājumi, par kuriem iedzīvotāji izmantoja iespēju iegūt bezmaksas konsultācijas, bija saistīti ar maksātnespēju gan fiziskām, gan juridiskām personām, saistību restrukturizāciju, parādu piedziņu, krāpšanu un iespējamo rīcību bankas kontu slēgšanas gadījumos.

 

“Iedzīvotāju interese par iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas bija ļoti liela. Lielāko interesi saglabā dažādi mantojuma tiesību jautājumi, kas saistīti ar tā pieņemšanu, testamenta sagatavošanu, mantojuma dalīšanu, kā arī ģimenes tiesību jautājumi, aptverot uzturlīdzekļu piedziņu, laulības šķiršanu, aizgādību un saskarsmes tiesības. Vairums interesentu uz konsultācijām ierodas sagatavojuši jau precīzus jautājumus, līdz ar to parasti konsultācijas ir konstruktīvas. Ir gadījumi, kad cilvēki uz konsultācijām ierodas ar apjomīgiem dokumentiem, kurus gan vienas konsultācijas laikā nav iespēja izskatīt, taču arī šādos gadījumos cilvēkiem cenšamies ieteikt vismaz nākamos veicamos soļus,” stāsta Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

 

“Konsultāciju norisi neietekmēja arī sociālās distancēšanās rekomendācijas, jo advokāti piedāvāja klientu konsultācijas ne tikai klātienē, bet arī telefoniski un e-pasta veidā. Klienti bija atsaucīgi un izmantoja šo veselības prasībām atbilstošo iespēju, kas ļauj ērti saprast vienkāršāku jautājumu risinājumu,” saka J. Rozenbergs.

 

Laikā no 9. līdz 13. martam konsultācijas klātienē, telefoniski un elektroniski sniedza advokāti no Rīgas, Valmieras, Bauskas, Liepājas, Daugavpils, Kuldīgas un citām pilsētām. Advokatūras dienas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija 2010. gadā iedibināja ar mērķi popularizēt zvērināta advokāta profesijas misiju – darboties sabiedrības interesēs, sniedzot tai praktisku palīdzību pēc labākās sirdsapziņas likumiem.

 

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. Tā ir viena no senākajām profesionālajām organizācijām Latvijā. Kolēģija šogad atzīmē 99. darbības gadu, kopš brīža, kad 1921. gada 19. martā pirmo reizi tika sasaukta zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā ievēlēja Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un tās priekšsēdētāju Gustavu Zemgalu – vēlāko valsts prezidentu. Arī prezidenti Jānis Čakste un Alberts Kviesis ir bijuši zvērināti advokāti. Advokatūra ir tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa. Uzziņai: www.advokatura.lv.

 

Papildu informācija:

Evita Bille

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas

Komunikācijas konsultante

Kalendārs

Slider