2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Latvijas nākamajām simtgadēm Saules pulksteni Gaiziņa kalnā!

Ja negribam mēs lieli būt,
Tik gribam to, kas nav grūts
Tad mūžam vergi paliksim!
H.Ibsens

Latvijas nākamajām simtgadēm Saules pulksteni
Gaiziņa kalnā!

Latvija, savas dibināšanas simts gados, piedzīvojusi nežēlīgu tautas postīšanu, asiņainus zaudējumus, neziņu, nodevību, maldus un muļķību. Tagad Latvijas valsts un tautas nākamajai simtgadei jāizvēlas tāds nemainīgs garīgā un ikdienas ceļa rādītājs, kas mums nodrošinās augt un veidot pelnītu saules mūžu. Nemainīgs un nemaināms simbols var būt tikai tas, kas nebalstās uz īslaicīgu zūdošu labumu norādi. Šādam ceļa rādītājam jābūt ar neiznīcināmu būtību un jābalstās uz gaismu un laiku, kas ļāva cauri gadu simtiem mūsu latviešu ciltīm izveidot savu valsti. Latviešu tautai ir tiesības būt! To nodrošinās tautas pulcēšanās iespēja pie iecerētā Saules pulksteņa. Saules pulkstenī nevar ielīst kāda muša un zirnekļi, lai apturētu tā gaitu un atkal mulsinātu cilvēkus kā tas bija vēsturē. Neviena cilvēku īslaicīgai lietošanai veidota mākslīga sistēma nenodrošina mūžīgumu. Saules pulkstenis darbojas ar nemainīgām vērtībām: ar gaismu un laiku. Šādam Saules pulkstenim, jābūt vienam un vienojošam visiem Latvijas novadiem, zem Latvijas karoga, Latvijas augstākā vietā: Gaiziņa kalnā, Madonas novada Bērzaunes pagastā. Te jānostājas kopā plecu pie pleca pret sauli, latgaliešiem, kurzemniekiem, zemgaliešiem un vidzemniekiem! Nepelnīti ilgi Daugavas krasti mērcēti Staburadzes pieraudāto krastu asaru plūdos.

Latvijas dabīgā pacēluma augstāko vietu Gaiziņa kalnu, tā īpašniece Apeles kundze dāvina Latvijas valstij. Iebildumu par šādu saules pulksteņa novietojumu izveidi un iekārtojumu nevar būt nevienam. Organizatoriskie pienākumi, jāuzņemas valstij līdz ar saules pulksteņa arhitonisko iekārtojumu. Ansamblī jābūt Latvijas valsts karogam, ar līdz šim aizmirsto Tālavas taurētāju un augstu skatu platformu. Lai visai Latvijas tautai būtu sasaiste ar Gaiziņa kalnu, nākamās simtgades Saules pulksteņa izveides darbos jāpiedalās visai latviešu tautai un iekārtojumam jākļūst par tautas svētvietu un pulcēšanās vietu kā senā pilskalnā un grieķiem Atēnu akropolē. Šī vieta būs latviešu akropole, kur apspriesties latgaliešiem, kurzemniekiem, zemgaliešiem un vidzemniekiem. Savas latviešu tautas nākotni virzīsim tā, lai mūsu ceļā nelīst asinis, būtu miers, drošība, sveši būtu meli, nodevība un muļķība. Gaiziņa kalns un citu novadu apkārtne ir svētīta ar mūsu tautas dižgariem, kuri darīja stipru mūsu tautu un rādīja ceļu Latvijas valsts pirmo simts gadu pastāvēšanai. Ļausim viņiem runāt arī šodien, uzsākot nākamos simts gadus. Latvijas astronoms dr.sc.comp. Mārtiņš Gills, jau izveidojis skaistu reālu darba skici saules pulksteņa būvei. Tas rādīs tautai daudzus gadus, gadu desmitus un simtus. Galīgs plānojums karoga un saules pulksteņa izveidošanai vēl nav iespējams. Latvijas karogam, kopā ar Saules pulksteni jādod īpaša vieta. Saules pulksteņa iestrādāšanas sākuma darbi jāsāk līdz pirmās Latvijas simtgades beigām. Darbu uzsākšanu un virzīšanu nekas nedrīkst kavēt.

Skolotājs Ēvalds Apīnis

 

Ceļvedis
Slider