2021. gada 13. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Norisinās projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” īstenošana

Smiltenes novada dome īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā.

Projekta ietvaros Dakteru ielā 14A, Smiltenē plānots pārbūvēt šobrīd neizmantotas un pārbūvējamas būves par daudzfunkcionālu pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT, dienas aprūpes centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo dzīvojamo māju plānots pārbūvēt par grupu dzīvokli personām ar GRT.

Šobrīd, pamatojoties uz SIA “Baltex Group” izstrādāto būvprojektu “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūve”, Smiltenes novada dome ir izsludinājusi atklātu konkursu par būvdarbu veikšanu Dakteru ielā 14A un Dakteru ielā 14B Smiltenē. Būvdarbu līgumu plānots noslēgt līdz 2021.gada martam. Projektu plānots realizēt līdz 2022.gada decembrim.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja Ira Punkstiņa

KalendārsSlider