2020. gada 21. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Āra terases – nojumes izbūve Launkalnē”

Smiltenes novada dome ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu īstenojusi projektu “Āra terases – nojumes izbūve Launkalnē”.

Projekta mērķis ir radīt iedzīvotājiem vietu brīvdabas pasākumu organizēšanai, kā arī uzlabot kultūras pakalpojumu pieejamību Launkalnē, vietējiem un apkārtējiem teritoriju iedzīvotājiem. Tā ietvaros tika izbūvēta āra terase-nojume Launkalnes centrā, kurā nākotnē varēs organizēt dažādus pasākumus. Šā gada 8.augustā Launkalnē plānots jaunās āra terases atklāšanas pasākums. Informācijai par pasākuma norisi un programmu sekot līdzi Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv.

Projekta kopējās izmaksas ir 11920,54 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 7095,41 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6.kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

 

Zelma Mičule

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

 

Slider