2020. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Ielu apgaismojuma izbūve Blomē”

2020.gada maijā noslēdzies Smiltenes novada domes projekts “Ielu apgaismojuma izbūve Blomē”, kas īstenots  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  Projekta mērķis ir palielināt Smiltenes novada Blomes iedzīvotāju drošumspēju, veicināt vietas potenciālu un pievilcību, kā arī nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Cēsu, Jasmīnu un Ceriņu ielas apgaismojumu Blomē. Projekta ietvaros Blomes ciemā tika izbūvēti un uzstādīti 23 jauni gaismekļi Jasmīnu, Ceriņu un Cēsu ielā, kā arī izgaismota autobusa pietura autoceļa Liepa – Smiltene malā.

Projekta kopējās izmaksas ir 30 679,94  EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 15 000,00 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

 

Zelma Mičule, Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Slider