2020. gada 5. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Noslēdzies projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” 

Smiltenes novada dome īstenojusi projektu “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”, kurā rekonstruēti ceļi: Kažauči- Stariņi 1,326 km garumā  (Smiltenes pag.) Priežkalni – Bierņi 3,149 km garumā (Grundzāles pag.), Mētras – Jauncepļi 1,9 km garumā (Palsmanes pag.), Vidzemes šoseja – Dāmi 1,795 km garumā (Launkalnes pag.), Žīguru ceļš 1,099 km garumā (Brantu pag.).

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” kopējās izmaksas ir 655 230,55 EUR, no kurām Lauku atbalsta finansējums ir 398 044,90 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:
Zelma Mičule
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Slider