2020. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

Smiltenes novada dome jau otro gadu pēc kārtas rīkoja uzņēmējdarbības konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas.

Pavisam kopā tika iesniegti 12 pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija gan Smiltenes novada domes deputāts un speciālisti, gan uzņēmējs un Finanšu institūcijas “Altum” pārstāvis. Kā konsultants tika pieaicināts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras biznesa inkubatora pārstāvis.

Konkurss norisinājās trīs kārtās, kur pirmajā un otrajā kārtā projekta pieteikums tika vērtēts pēc administratīviem, finanšu un kvalitātes kritērijiem, bet trešajā kārtā pretendenti prezentēja savas biznesa idejas vērtēšanas komisijai. Izvērtējot projektus, konkursa komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šādus projektus:

  1. IK ”M.Purmalis” uzņēmējdarbības nodrošināšana”, kura mērķis ir Smiltenes novadā radīt jaunu pakalpojumu – koka detaļu savienošanu ar slēptiem savienojumiem (neizmantojot mūsdienu skrūves, naglas).  Tas dos iespēju atjaunot senču ēkas, kvalitatīvi nomainīt bojātās un nokalpojušās koka konstrukcijas vai to posmus ar autentiskiem materiāliem. Līdzfinansējums tiek piešķirts 1588,49 euro apmērā.
  2. “Peldošas- braucošas mājas prototipa izstrāde”, kura mērķis ir izveidot dizaina prototipa darbnīcu peldošu un braucošu māju idejas realizācijai. Projekta vīzija ir radīt produktu un dizaina laboratoriju, kas fokusējas uz dažādu produktu modelēšanu caur eksperimentu, uzsverot augsto tehnoloģiju, dabīgo un vietējo materiālu apgūšanu. Līdzfinansējums tiek piešķirts 2999,00 euro apmērā.
  3. “Airi un pedāļi- priekam un veselībai”, kura mērķis ir dažādot nomas piedāvājumu, veicot investīcijas inventāra iegādei. Tiek piešķirts daļējs līdzfinansējums velokartingu, velosipēdistu aizsargķiveru un bērnu velosēdeklīšu iegādei 1600,00 euro apmērā.
  4. “Annes Laivas”, kuras mērķis ir veicināt ūdens tūrisma attīstību, piedāvājot ūdens ekipējumus Tepera, Niedrāja ezeros un upju maršrutos – Gaujas augštecē. Tiek piešķirts daļējs līdzfinansējums laivu transporta piekabes iegādei 963,80 euro apmērā.
  5. “EK BŪVE LV efektivitātes celšana”, kura mērķis ir celt darba efektivitāti, iegādājoties papildus tehnisko nodrošinājumu būvniecības pakalpojumu sniegšanai, kā arī palielināt darba vietas uzņēmumā SIA “EK BŪVE LV”. Tiek piešķirts daļējs finansējums instrumentu iegādei 1848.71 euro apmērā.

Smiltenes novada dome izsaka lielu pateicību visiem konkursa pretendentiem, kuri iesniedza savas projekta idejas, no kurām visas ir ļoti vērtīgas. Paldies arī konkursa komisijai par ieguldīto laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā.

Aicinām visus iedzīvotājus, kuriem ir iecere vai ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldības informācijai novada mājaslapā  www.smiltene.lv un bezmaksas informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis”, lai laikus sagatavotu un iesniegtu pieteikumu nākamā gada uzņēmējdarbības ideju konkursam. Vēlam visiem konkursa dalībniekiem īstenot savas idejas un sasniegt izvirzītos mērķus!

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Slider