2021. gada 2. marts
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Noslēgušies Bilskas ezera labiekārtošanas darbi

2020.gada 29.jūnijā Smiltenes novada būvvalde pieņēma ekspluatācijā projekta Nr. LV-RU-II-053 “Improvement of environmental management through joint actions in RU-LV cross-border regions (Green Palette)” (Tulkojumā “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos (Zaļā Palete)”) ietvaros 500m garumā izbūvēto aktīvās atpūtas taku un platformu pār ugunsdzēsības kanālu Bilskas ezera teritorijā. Izbūvētā infrastruktūra veicinās ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, saglabās Bilskas ezeru, ierobežojot tā aizaugšanu un nodrošinot tam publisku piekļuvi.

Bilskas ezera labiekārtošanas darbi tika uzsākti 2020.gada 16.martā, noslēdzot līgumu ar SIA “Premium Properties” par būvdarbu veikšanu. Būvuzraudzību veica IK  “Pēteris Gudrinieks”. Aktīvās atpūtas takas būvniecības kopējās izmaksas, tai skaitā būvdarbu būvuzraudzība, ir  34 068,34 EUR.

Projekts “Green Palette”, sadarbojoties ar projekta partneriem no Latvijas (Eiroreģions “Pleskava-Livonija”, Viļakas novads, Balvu novads, Viļānu novads) un Krievijas (Eiroreģions “Pleskava-Livonija”, Pitalovas rajons, Palkinas rajons, Krasnogorodskas rajons), tiek realizēts Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Projekta ietvaros tiek veikta arī piecu pašvaldības ezeru  (Tepera, Vidusezera, Tiltleju ezera, Bilskas ezera un Blomes ezera) apsaimniekošanas plānu izstrāde. Apsaimniekošanas plānus izstrādā SIA “Vides konsultāciju birojs” laika periodā no 2019.gada novembra līdz 2020.gada oktobrim.

Smiltenes pilsētas svētku “Smiltenei 100” laikā tika īstenota vēl viena šī projekta aktivitāte- Info kampaņa iedzīvotājiem par vides un klimata jautājumiem, par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un aizsardzību. Pasākuma laikā iedzīvotājiem tika sniegta informācija par to, kā ikdienā saudzēt apkārtējo vidi, bija iespēja piedalīties viktorīnā un laimēt balvas, kā arī varēja nobalsot par kādu no aktivitātēm, ko nepieciešams attīstīt Smiltenes pilsētā, lai veicinātu videi draudzīgu dzīvesveidu.

Projekta “Green Palette” mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanas par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 646 735 EUR, Smiltenes novada pašvaldībai kā partnerim projekta izmaksas sastāda 68 000 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums ir 9 088,31 EUR.

Projektu plānots realizēt līdz 2021.gada 31.jūlijam.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014,-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Vairāk par Programmu www.latruscbc.eu .

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

 

Sagatavoja:

Ira Punkstiņa

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

KalendārsSlider