2021. gada 11. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks sabiedriskā apspriešana par vēja elektrostacijas parka “Rauna” būvniecību

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 5. februārī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecībai.

Ņemot vērā, ka vēja parku “Rauna” ir plānots izbūvēt pie Smiltenes novada robežas un ar parku saistītās elektropārvades kabeļu līnijas varētu šķērsot arī Smiltenes novada teritoriju,  tāpēc aicināti arī mūsu novada iedzīvotāji piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 2020. gada 25. martā plkst. 17.30 Raunas pagastā Dīķa ielā 6 (aktu zālē).

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecība.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA WPR2, reģistrācijas Nr.: 50203195901, adrese: “Saules krastu muiža”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015. Darbības ierosinātāja uzdevumā ietekmes uz vidi novērtējumu veic vides konsultāciju uzņēmums SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. 

Paredzētās darbības norises vieta: Izpētes teritorijas vēja elektrostaciju būvniecībai atrodas Raunas novada Raunas pagastā. Izpētes teritorijā ir iekļautas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 42760070001, 42760070037, 42760070090, 42760090001, 42760090002, 42760090006, 42760090007, 42760090014, 42760090022, 42760090023, 42760090024, 42760090025, 42760090027, 42760090028, 42760090032, 42760090033, 42760090034, 42760090035, 42760090036, 42760090037, 42760090038, 42760090039, 42760090040, 42760090041, 42760090042, 42760090048, 42760090049, 42760090050, 42760090051, 42760090052, 42760090053, 42760090054, 42760090055, 42760090056, 42760090057, 42760090058, 42760090060, 42760090061, 42760090063, 42760090066, 42760090068, 42760090072, 42760090073, 42760090074, 42760090075, 42760090077, 42760090078, 42760090082, 42760090083, 42760090084, 42760090085, 42760090088, 42760090089, 42760090090, 42760090091, 42760090093, 42760090094, 42760090095, 42760090096, 42760110008, 42760110016, 42760110023, 42760110024, 42760110025, 42760110040, 42760110041, 42760110042, 42760110045, 42760110054, 42760110057, 42760110058, 42760110059, 42760110060, 42760110061, 42760110062, 42760110063, 42760110064, 42760110065, 42760110067, 42760110068, 42760110069, 42760110070, 42760110078, 42760110079, 42760110081, 42760110082, 42760110084, 42760110104, 42760110105, 42760110106, 42760110107, 42760110110, 42760110112, 42760110113, 42760110114, 42760110115, 42760110116, 42760110123.

Paredzētās darbības apraksts: SIA „WPR2” ir iecerējusi Raunas novada teritorijā izbūvēt vēja elektrostaciju parku Rauna. Vēja parka teritorijā ir iecerēts uzstādīt ne vairāk kā 19 jaunus lielas jaudas vēja ģeneratorus. Ņemot vērā, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā var tikt identificēti limitējoši faktori, kas saistīti ar prasībām dabas vērtību un sabiedrības veselības aizsardzībai, kopējo uzstādāmo staciju skaitu un izvietojumu ir paredzēts vērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, ņemot vērā gan pieejamo pārvades sistēmas kapacitāti, gan ar ietekmi uz vidi, gan ekonomiskos un citus saistītos aspektus, kas var ietekmēt paredzētās darbības realizācijas apjomu. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts izbūvēt to uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Raunas novada pašvaldībā (adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131) darba laikā;
  • Smiltenes novada pašvaldībā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729) darba laikā;
  • Vecpiebalgas novada pašvaldībā (adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122) darba laikā;
  • SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē environment.lv.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 25. martā, Raunas pagasta aktu zālē (Adrese: Dīķa iela 6, Rauna, LV-4131), plkst. 17:30.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020. gada 1. aprīlim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Vairāk informācija ŠEIT. 

Kalendārs

Slider