2021. gada 12. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

NVA aicina pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus līdz šī gada 29.martam pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.  Šogad pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Pieteikties pasākuma īstenošanai var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. NVA nevalstiskajām organizācijām palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no 2 līdz 6 mēnešiem.

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju – 5 eiro dienā, stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

Kā nevalstiskajām organizācijām pieteikties pasākuma īstenošanai?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildītais pieteikums līdz šī gada 29.martam jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots izveidot pasākuma īstenošanas vietu. (Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā)

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pieteikumu atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

2019. gadā pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” NVA plāno iesaistīt 400 bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Uzziņa: No 2014.gada sākuma līdz 2018.gada beigām iespēju attīstīt darbam nepieciešamās iemaņas, veicot darbu sabiedrības labā nevalstiskajās organizācijās, NVA jauniešiem bezdarbniekiem piedāvāja Eiropas Savienības fondu projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros. Piecu gadu laikā darbā sabiedrības labā nevalstiskajās organizācijās tika iesaistīti 4315 bezdarbnieki vecumā līdz 29 gadiem, darbam nepieciešamās iemaņas viņi attīstīja, strādājot par kultūras pasākumu organizatoriem, projekta koordinatoriem, projekta vadītāju asistentiem, biroja administratoriem, jaunatnes lietu speciālistiem, asistentiem personām ar invaliditāti, skolotāja palīgiem, bērnu aprūpes darbiniekiem, sociālās palīdzības organizatoriem, sociālajiem aprūpētājiem, sociālajiem rehabilitētājiem u.c.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

Kalendārs

Slider