2021. gada 16. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Pabeigti būvdarbi projektā “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā”

Pabeigti būvdarbi projektā “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā”

2017.gada 24.maijā pabeigti Palsmanes pamatskolas labiekārtošanas būvdarbi. Būvdarbus veica SIA “Evento”. Projekta mērķis bija radīt gan skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem drošu un estētisku vidi. Projekta ietvaros tika  iegādāta sniega frēze/pūtējs un  būvdarbu rezultātā tika uzstādīts žogs, kurš norobežos sporta un aktīvās atpūtas zonu, kā arī izbūvēta bruģa ietve.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus.

Projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā” (Nr. 16-09-AL10-A019.2201-000002) Projekta kopējās izmaksas ir 18 826,86 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 16 944,17eiro un pašvaldības finansējums 1882,69 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Zelma Mičule
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider