2019. gada 19. sept.
Viegli lasīt

Plāno uzsākt Blomes dzirnavezera slūžu koka aizvaru nomaiņas darbus

Informējam, ka Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde uzsākusi darbu pie Blomes dzirnavezera slūžu tehnisko bojājumu novēršanas. Lai veiktu slūžu koka aizvaru nomaiņu, ir nepieciešams pazemināt ūdens līmeni ūdenstilpē, tāpēc darbu veikšanai ir saņemts Valsts vides dienesta saskaņojums.

Blomes dzirnavezera slūžu aizvērtņi laika gaitā ir satrupējuši un bojāti, tādēļ pastāv risks, ka ūdens spiedienu tie vairs nevar noturēt. Blomes dzirnavezera slūžu koka aizvaru nomaiņas darbus plāno veikt š.g. rudenī, darbu veikšanai Blomes pagasta pārvalde ir saņēmusi Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes saskaņojumu un tehniskos noteikumus, kas jāievēro, pazeminot ūdens līmeni ūdenstilpē.

Tehniskie noteikumi paredz, ka atļauts veikt Blomes dzirnavezera slūžu koka aizvaru nomaiņu, katru nodalījumu mainot atsevišķi. Blomes dzirnavezera ūdens līmeņa pazemināšana jāveic ne ātrāk par 15 cm diennaktī un, pēc ūdenslīmeņa samazināšanas noslēgtās bedrēs un lamās, iesprostotās zivis nekavējoties jāpārvieto uz ezera daļu ar pietiekamu ūdens daudzumu. Jānodrošina ekoloģiskā caurplūde (0,04 m3 sekundē) darbu veikšanas laikā un ūdens līmeņa atjaunošanas laikā.  Iespēju robežās jāsamazina uzduļķojuma veidošanās un izplatība ārpus ezera, nepieļaujot vides piesārņojošu vielu nokļūšanu Nigrā. Darbības norises vietās, kur tiek izmantota tehnika un veikta degvielas uzpilde, jānodrošina absorbenta materiāli, lai veiktu savlaicīgu naftas produktu savākšanu un novērstu vides piesārņojumu.

Plānoto darbu ilgums desmit dienas. Par darbu veikšanu atbild Blomes pagasta pārvalde.

Inga Kovala
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Youtube

Slider
Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā