2021. gada 11. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Projektu pieteikumu pieņemšana “Vidzemes kultūras programmā 2020” turpinās

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina pieteikumu pieņemšanu AS “Latvijas valsts mežu” un “Valsts kultūrkapitāla fonda” atbalstītajam Vidzemes kultūras programmas 2020 projektu konkursam. Pieteikumu iesniegšanas termiņš joprojām saglabājas nemainīgs, bet ir nedaudz mainīta pieteikumu drukātās versijas iesniegšanas kārtība.

Līdz 2020. gada 27. marta plkst. 17:00 jāiesniedz pieteikumu elektroniskā versija, sūtot to uz e-pastu [email protected], norādot projekta pieteikuma iesniedzēju un nosaukumu. Tā jāiesniedz vienā failā Pdf formātā, kas identisks pieteikumam papīra formātā. Papildus jāpievieno viens projektu raksturojošs attēls.

Sekojot LR Ministru Kabineta rekomendācijām, no 13. marta līdz jaunām norādēm VPR darbinieki strādā attālināti, tāpēc drukāto pieteikumu iesniegšana iespējama divos veidos – atstājot pieteikumu Vidzemes plānošanas reģiona birojā Cēsīs (pastkastīte pirmajā stāvā), vai sūtot pa pastu (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2020. gada 23. marts) uz adresi: Vidzemes plānošanas reģions, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.

Tāpat projektu pieteikumus iespējams iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi [email protected]

Šogad VPR konsultēsies arī ar reģiona iedzīvotājiem, aicinot balsot par Vidzemes kultūras programmas ietvaros iesniegtajiem projektiem, kuriem būtu nepieciešams piešķirt finansējumu to realizēšanai. Vietnē balso.vidzeme.lv (publiski pieejama aprīļa sākumā) varēs iepazīties ar informāciju par katru iesniegto projektu (projekta iesniedzēja un projekta nosaukumu, projekta kopsavilkumu (max 1500 rakstzīmes), projekta īstenošanas vietu un norādīto finansējuma apmēru). Tā kā šī informācija būs publiski pieejama, VPR īpaši vērš uzmanību uz projekta kopsavilkuma kvalitatīvu un saturisku aprakstu, kā arī atbilstoša vizuālā materiāla iesniegšanu – vienu vai vairākiem attēliem atbilstošā kvalitātē (horizontālā formātā (izmēru attiecība 16:9), ne lielākas par 3 MB, JPG vai PNG formātā). Plašāka informācija par iesniedzamajiem materiāliem pieejama programmas nolikumā.

No šī gada 8. – 23. aprīlim ikvienam iedzīvotājam no 16 gadu vecuma būs iespēja vietnē balso.vidzeme.lv nobalsot par trim projektiem. Balsojums būs iespējams, autorizējoties ar www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem. Sabiedrības balsojumam ir rekomendējošs raksturs un ar tā rezultātiem tiks iepazīstināta apstiprinātā Vidzemes kultūras programmas 2020 ekspertu komisija. Gala lēmumu par finansējuma sadali projektu idejām pieņem VKKF padome pēc ekspertu sagatavotā saraksta.

“Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās “Vidzemes kultūras programmas 2020” nolikums un pieteikuma veidlapa:

Kontakti papildu informācijai par projektu pieteikumu sagatavošanu vai dokumentu oriģinālu nogādāšanu: Vidzemes kultūras programmas koordinatore Dace Laiva, e-pasts [email protected], tālrunis +371 25670756.

Sabiedrības līdzdalības aktivitātes Vidzemes kultūras programmas izstrādē un ieviešanā īstenotas Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekts tiecas veicināt pilsonisko līdzdalību un izplatīt ideju par līdzdalības budžetu pašvaldībās. Vairāk: https://bit.ly/30hOMvy

Sekojam līdzi aktuālajai informācijai par notikumu gaitu saistībā ar ārkārtējo situāciju, lai ierobežotu “Covid-19” izplatību.

Informāciju sagatavoja:

Dace Laiva,

Vidzemes kultūras programmas koordinatore

Kalendārs

Slider