2020. gada 23. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Publiskā apspriešana Lizdoles ezera ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumu izstrādes ietvaros

Projekta “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros sagatavoti Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumi un Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns. Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns un ekspluatācijas noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” (Reģ. Nr. 1-08/390/2018), kura īstermiņa mērķis ir izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram, bet ilgtermiņa mērķis ir veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību, balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm.

Lizdoles ezera ekspluatācijas noteikumu un apsaimniekošanas plāna izstrādi veica Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. Ar sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var iepazīties zemāk. Papīra formātā dokumenti pieejami Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā, Smiltenē, Dārza ielā 3 un Launkalnes pagasta pārvaldē Ezera ielā 2, Launkalnē, Launkalnes pagastā.

Publiskā apspriešana ilgst no 2020.gada 17.janvāra līdz 2020.gada 17.februārim.

Komentārus un priekšlikumus par sagatavotajiem dokumentiem elektroniski var sūtīt projekta vadītājai Lindai Uzulei uz e-pastu linda.uzule@lu.lv vai Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājai Irai Punkstiņai uz e-pastu ira.punkstina@smiltene.lv vai papīra formātā Smiltenē, Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā.

Plānošanas dokumenti izstrādāti ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

LIZDOLES EZERA EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS)NOTEIKUMI

LIZDOLES EZERA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS

 

Ceļvedis
Slider