2021. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Reirs: E-prasmes ceļ konkurētspēju darba tirgū

No pirmdienas, 27. marta, līdz 2. aprīlim jau astoto gadu pēc kārtas visos Latvijas reģionos notiks E-prasmju nedēļa, kuras mērķis ir, lai digitālajā laikmetā informētu sabiedrību par e-prasmju nozīmi darbā, mācībās un karjeras izaugsmē.

“Šodien e-prasmes aptver ļoti plašu ikdienas darba un atpūtas aktivitāšu loku ikviena cilvēka dzīvē. Zināšanas un izpratne par to pielietojumu palielina izglītības un darba iespējas, e-pakalpojumi atvieglo ikdienas pienākumus, interaktīvas un mūsdienīgas informācijas pieejamība veicina sabiedrības interesi tā apgūt un ikdienā pielietot. E-prasmju apgūšana ļauj cilvēkam kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū, tāpēc prieks, ka mūsu aktivitātes iesaistās gan jaunieši, gan seniori, un arvien vairāk tās apgūst arī Latvijas reģionos,” uzver Jānis Reirs.

Jau kopš 2015. gada novembra portālā www.latvija.lv ar „E-pakalpojumu VSAA pakalpojumiem” ir iespēja elektroniski pieprasīt 13 VSAA pakalpojumus gadījumos, kad tiesību noteikšanai un lēmuma pieņemšanai VSAA rīcībā ir visa nepieciešamā informācija. Starp tādiem ir pakalpojumi bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai, vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai, ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai. Arī paternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai, apbedīšanas pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai, invaliditātes pensijas piešķiršanai, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai un vairākiem citiem.
Arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) klientiem sniedz iespēju izmantot piecus e-pakalpojumus. Iedzīvotāji saziņai ar iestādi var izmantot četrus e-pakalpojumus, starp kuriem ir arī iesniegumi VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu, iesniegumi invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai un atkārtota invalīda apliecības izsniegšanai. Savukārt valsts un pašvaldības iestādes var izmantot universālo e-pakalpojumu invaliditātes statusa pārbaudei.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji tagad var attālināti iemācīties, kā pareizi rakstīt motivācijas vēstuli un sagatavoties darba intervijai. ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros NVA ir izstrādājusi Elektroniskās apmācības moduli “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, un tas ir pieejams NVA interneta vietnē.

Par vienu no plašākajiem valstī darba meklētāju pieteikumu un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzi kļuvis NVA CV/Vakanču portāls. Darba devēji, patstāvīgi publicējot savus darba piedāvājumus, ar NVA CV un vakanču portāla starpniecību var atrast sev nepieciešamos darbiniekus, savukārt darba meklētājiem portālā tiek piedāvāta iespēja izveidot savu CV un meklēt piemērotu darbu.

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, var reģistrēties, izmantojot tiešsaistes formu „E-iesniegums iestādei – https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep155/apraksts vai izmantojot NVA pašapkalpošanās portālu, kurā var augšupielādēt un reģistrēt iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai, ja iesniegums ir apliecināts ar drošu elektronisko parakstu.  Savukārt darba meklētāja rokasgrāmatas „Ceļā uz darbu: soli pa solim” elektroniskā versija māca meklēt darbu un atklāt jaunas iespējas profesionālajai izaugsmei. Rokasgrāmatā ir iekļautas arī 16 darba lapas, kuru aizpildīšana palīdzēs precīzāk izzināt sevi un sagatavoties rezultatīvai darba meklēšanai. Profesiju aprakstu datu bāzē var izlasīt 500 profesiju aprakstus.

NVA mājaslapā ir pieejams arī elektronisks darba tirgus īstermiņa prognožu rīks, kas parāda darba tirgus īstermiņa attīstības tendences. Prognožu rīka dati ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences dažādās profesiju grupās, dažādās nozarēs un tautsaimniecībā kopumā, dažādos reģionos un valstī kopumā, dažādos laika periodos – pusgada vai gada laikā. Darba tirgus īstermiņa prognozes ir sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO).

Plašāka informācija par šīm un citām e-prasmju nedēļas norisēm Latvijā atrodama interneta vietnē www.eprasmes.lv, kā arī pasākumu kalendārā.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]

Kalendārs

Slider