2019. gada 11. dec.
Viegli lasīt

“Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” 2018. gada projektu konkursa laureāti

16. martā Ogres novada Madlienas pagasta Kultūras namā notika pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 2018. gada projektu konkursa noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti labākie iedzīvotāju iniciatīvu projektu īstenotāji no visas Latvijas, to vidū Smiltenes novada biedrības “Vidzemītes balsis” projekts “Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”.

Apvienība “Sabiedrība ar dvēseli” darbojas pēc brīvprātības principa, apvienojot tās pašvaldības, kuras savā ikgadējā budžetā piešķir līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu jeb “mazo projektu” īstenošanai. Iedzīvotāji (biedrības vai nereģistrētas iedzīvotāju grupas) raksta projektus, pašvaldības komisija tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības līdzfinansējumu. Savukārt iedzīvotāju ieguldījums ir brīvprātīgais darbs sabiedrības labā un apkārtējās vides sakopšanā.

Katru gadu janvāra sākumā pašvaldības, kuras ir apvienības biedri, izvirza SDL reģionālajai izvērtēšanai aizvadītajā gadā vislabāk īstenotos un ilgtspējīgākos projektus. Pēc tam projektus vērtē SDL reģionālās žūrijas katrā Latvijas plānošanas reģionā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Trīs projekti no katra reģiona tiek izvirzīti veicināšanas balvām, ko saņem SDL noslēguma pasākumā, bet vēl trīs labākie noslēguma pasākumā tiek prezentēti un cīnās par 1., 2. vai 3. vietu savā reģionā. Vietas tiek noteiktas balsošanas rezultātā, kurā var piedalīties ikviens pasākuma dalībnieks, saņemot iepriekš sagatavotu aploksni ar vērtēšanas biļeteniem.

Pasākuma dalībnieku balsošanas rezultātā Kurzemes plānošanas reģionā 1. vietu ieguvis Kuldīgas novada Turlavas pagasta Lipaiķu evaņģēliski luteriskās draudzes projekts “Pasaule pilna krāsu, atrodi savējo”, 2. vietu – Aizputes novada sieviešu apvienības “INTEGRO” projekts “Izzinot vēsturi, sakārtot tagadni, saglabājot to nākotnei”, bet 3. vietu –  Kuldīgas novada Snēpeles pagasta iedzīvotāju grupas “Skolotājmājas iedzīvotāji” projekts “Kāpņu telpas kosmētiskais remonts Skolotājmājā”.

Latgales plānošanas reģionā 1. vieta Krāslavas novada iedzīvotāju grupas “Krāsainie zīmuļi” projektam “Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārsta ar prieku, radošumu, attīstību un interesi”, 2. vieta – Riebiņu novada iedzīvotāju grupas “Lauksaimnieki” projektam “Fotogrāmata Ar lepnumu sirdī par savu saimniecību”, 3. vieta – biedrības “Līvānu novada Vieglatlētikas klubs” projektam “Sacensību Līvenhofas skrējiens organizēšana”.

Vidzemes plānošanas reģionā 1. vietu ieguvis Burtnieku novada biedrības “Valmiermuižas Jātnieku skola” projekts “Bērnu un jauniešu aktīvās un izzinošās atpūtas vietas pilnveidošana Valmiermuižā”, 2. vietu – Smiltenes novada biedrības “Vidzemītes balsis” projekts “Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”,  3. vietu – Beverīnas novada Trikātas pamatskolas bērnudārza grupiņu vecāku un pedagogu iniciatīvas grupas projekts “Montesori materiālu iegāde un izgatavošana”.

Zemgales plānošanas reģionā 1. vietu ieguvis Bauskas novada biedrības “Bauskas sākumskolas padome” projekts “Tūrisma ceļvedis Izzini Bausku bērna acīm”, 2. vietu – Viesītes novada biedrības “Selonia velo” projekts “Publiskā velosipēdu remonta stacija”, 3. vietu – Jēkabpils novada biedrības “Cirkuži” projekts “Iezīmēsim košus vaibstus Dignājas sejā!”.

1. vieta Rīgas plānošanas reģionā – Ķeguma novada biedrības “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre–Ķegums” projektam “Vides objekta ĶEGUMS izveide un uzstādīšana Ķeguma parkā”, 2. vieta – Ogres novada iedzīvotāju grupas “Savējie” projektam “Saules rats”, 3. vieta – Ādažu novada iedzīvotāju grupas projektam “Šūpoles Alderu parkā”.

Saskaņā ar tradīciju no pieciem 1. vietu ieguvušajiem projektiem nacionālā žūrija pasākuma noslēgumā izraugās vienu, labāko Latvijā. Un par labāko 2018. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu atzīts Bauskas novada biedrības “Bauskas sākumskolas padome” projekts “Tūrisma ceļvedis Izzini Bausku bērna acīm”.

Nacionālās žūrijas sastāvā bija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte Veronika Jurča, Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un SDL valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs.

Šajā dienā pēc svinīgā pasākuma notika arī SDL biedru kopsapulce, kurā tika balsots par grozījumiem apvienības nolikumā. Paldies Ogres novada pašvaldībai un Madlienas pagasta vadībai un darbiniekiem par atbalstu apvienības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” rīkotajam pasākumam!

Indra Upeniece,
SDL Latgales reģiona koordinatore

Slider