2020. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

SIA Smiltenes NKUP informācija

Par kasi

No jūlija regulāros maksājumus Smiltenes NKUP kase Pils ielā 3a un pagastu pārvaldēs nepieņems. Turpmāk samaksu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem varēsiet veikt bankās vai pastā. Skaidrā naudā kasē pieņems maksājumus tikai par asenizācijas un apbedīšanas pakalpojumiem SIA „Smiltenes NKUP” vienotais reģistrācijas numurs un  norēķinu konti ir norādīti rēķinā.

Par radiatoru maiņu
Ir beigusies apkures sezona un daudzi jautā kas jādara, lai veiktu radiatoru vai konvektoru nomaiņu, tāpēc skaidrojam, ka ir jāievēro sekojoši nosacījumi:
Vispirms jāuzraksta iesniegums (mājas lapā vai atnākot pie mums uz biroju) un jāiepazīstas ar tehniskajiem noteikumiem.
Jāiesniedz saskaņošanai SIA „Smiltenes NKUP” siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā sertificēta speciālista apliecināta radiatoru vai konvektoru nomaiņas skice, tajā uzrādot jauno apkures radiatoru vai konvektoru nepieciešamās jaudas parametru aprēķinu.
Radiatoru vai konvektoru nomaiņas laiks jāsaskaņo ar dzīvojamās mājas iekšējo siltumtīklu apkalpojošo santehniķi, vai mājas pārvaldnieku Jāni Liniņu (telefons 28341495), uzrādot saskaņoto skici.
Pēc radiatoru vai konvektoru nomaiņas obligāti veicama stāvvada hidrauliskā pārbaude, to veicam mēs. Sīkāk meklē informāciju mūsu mājas lapā vai zvanot mums.

Par dūmu detektoriem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” stājās spēkā jau 2016. gada 1.septembrī, bet atsevišķām minēto noteikumu prasībām noteikts pārejas periods.

Ugunsdrošības noteikumi nosaka noteiktas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām personām. Piemēram, ka sākot ar 2020.gada 1.janvāri autonomie dūmu detektori obligāti jāuzstāda visās mājās un dzīvokļos, ja vien tie nav jau aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Vienkāršākais tehniskais risinājums cilvēku aizsardzībai no ugunsgrēka traģiskajām sekām ir uzstādīt mājoklī dūmu detektoru, kas par telpā izveidojušos sadūmojumu brīdina ar spalgu skaņas signālu. Tas ļauj iedzīvotājiem savlaicīgi, pat naktī, pamanīt ugunsgrēka izcelšanos un pamest degošās telpas.

Ugunsgrēka autonomais detektors ir neliela izmēra ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar spalgu, 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus. Ugunsgrēka autonomais detektors darbojas no autonoma strāvas avota. Visbiežāk tā ir 9 voltu (V) “kronas” tipa baterija.

Iesakām izvietot pa vienam detektoram katrā telpā, kurā uzturas mājokļa iemītnieki. Taču ne virtuvē, kur ēdiena gatavošanas laikā iespējams pastāvīgs piedūmojumus, uz kuru detektors reaģēs nepārtraukti.

Smiltenes NKUP aicina iedzīvotājus parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un jau tagad dzīvokļos vai dzīvojamās mājās ierīkot dūmu detektorus. Šobrīd piedāvājam uzstādīt dūmu detektoru ar 2 gadu garantiju (tas neattiecas uz baterijām) pa EUR 18.15 (ar PVN), tai skaitā darbs un materiāls. Iesniegumu vari rakstīt mūsu mājas lapā sadaļā  iesniegumi tiešsaistē.

KAPU SVĒTKI
Smiltenes pilsētas kapos 15. jūlijā, plkst. 11.00,
Meža kapos plkst. 13.00.

SVECĪŠU VAKARS 22. septembrī.

 

Smiltenes NKUP

KalendārsSlider