2020. gada 1. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenē darbu uzsāks notārs

No š.g. 2. marta Smiltenē,  Dārza ielā 11, 2.stāvā darbu uzsāks Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Iveta Ozoliņa.

Ar tieslietu ministra 2017. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 10-10.2/23 zvērināta notāre ir iecelta amatā Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Valkā, un uzsāk pildīt amata pienākumus no 2017. gada 1. marta. Iveta Ozoliņa  2008. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Smiltenē notāre apmeklētājus pieņems divas reizes nedēļa:  trešdienās no plkst. 10:00 – 17:00 un ceturtdienās no plkst. 12:00 – 19:00.   Valkā, Rīgas ielā 25: pirmdienās no plkst.12:00 – 19:00, otrdienās no plkst. 10:00 – 17:00 un piektdienās no 10:00 – 16:00.

Notāru dienās notāre pieņems apmeklētājus:
1. martā Valkā, Rīgas ielā 25, no 11:00 – 17:00,
2. martā Smiltenē, Dārza ielā 11, 2. stāvā, no 11:00 – 17:00.

Kontakti: tālr. 29117605, e-pasts: [email protected].

Informācijas avots: https://www.latvijasnotars.lv/iveta.ozolina/


Informācija par notāra pakalpojumu 

Notārs ir valsts ierēdnis, kurš apliecina dokumentu vai darījumu patiesumu. Notārs tavam darījumam piešķirt publisku ticamību. Viņa pienākumi ir taisīt notariālos aktus, apliecinājumus, pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus, vest mantojuma lietas. Atšķirībā no advokāta vai juriskonsulta, notārs ir valsts amatpersona. Tas nozīmē, ka valsts notāram ir devusi varas uzticību, un viņam to ir jāprot saglabāt. Notāra pienākums ir godprātīgi palīdzēt cilvēkiem risināt juridiskos darījumus.

Kā notārs var man palīdzēt?

 • Notārs izskaidro tiesības, informē par likumu un, ja tas ir nepieciešams, par tiesu praksi un teoriju.
 • Viņš brīdina par sekām nodokļu jomā un dara pusēm zināmas to tiesības un priekšrocības.
 • Notārs raugās, lai tiktu ievēroti obligātie nosacījumi un brīdina puses, ja jautājumi tiek apstrīdēti.
 • Notārs palīdz pusēm izstrādāt vienošanos, cik vien iespējams, samierināt tās tur, kur nav panākta pilnīga saprašanās, nodrošinot vienošanās līdzsvaru un līdz ar to arī taisnīgumu, raugoties, lai mazāk pieredzējusī vai mazāk kompetentā puse nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī.

Kādas ir notāra funkcijas?

Notāra funkcijas ir divējādas: no vienas puses – apliecināšana, no otras puses – padomu došana. Apliecināšana un padomu došana ir savstarpēji saistītas. Notārs informē, dod padomus un palīdz, un tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies, ka aktā pareizi izklāstīts viss ko vēlas puses, ka tās pilnībā saprot savu saistību apjomu un sekas.

Kad man jāiet pie notāra?

 • ja nepieciešams nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatā;
 • ja vajadzīgs notāra apliecinājums (noraksts; tulkojums; paraksta īstums; apliecinājums, ka persona ir dzīva);
 • ja nepieciešama pilnvara, piemēram, automašīnas vadīšanai ārpus Latvijas robežas; ja nepilngadīgais bērns šķērso Latvijas robežu pavadošās personas pavadībā, utt.
 • ja nepieciešams juridiski noformēt kādas kustamas mantas pāriešanu citas personas īpašumā;
 • ja gribi noslēgt darījumu (īpašuma atsavināšanas līgumu – pirkuma, dāvinājuma, maiņas, laulības)
 • ja nepieciešams apstiprināties mantojuma tiesībās vai juridiski atteikties no mantojuma;
 • ja ir vēlēšanās taisīt publisku testamentu vai noslēgt mantojuma līgumu;
 • ja ir vēlēšanās noslēgt uztura līgumu (tas nozīmē, ka kustamais/nekustamais īpašums tiek nodots īpašumā citai personai, kura apņemas iepriekšējo īpašnieku uzturēt);
 • ja ir vēlēšanās savu gribas izteikumu noformēt kā notariālu aktu.

Pašlaik, veicot darījumu ar nekustamo īpašumu, Latvijā pie notāra nav jāvēršas obligāti. Taču, ja Tev rūp darījuma drošība un garantija, un vēlies tikt pasargāts pret nepatīkamiem pārsteigumiem vai darījuma sekām, aizej pie notāra. Notārs ir atbildīgs par noslēgto darījumu. Privāti noslēgtajos darījumos līgumu var sastādīt jebkura firma, kura par to praktiski nav atbildīga.

Vairāk informācija pieejama www.latvijasnotars.

Kalendārs

Ceļvedis
Slider