2019. gada 17. nov.
Viegli lasīt

Smiltenes ev.lut. baznīcas 160 gadu jubilejas pateicības dievkalpojums

Kalendārs

Youtube

Slider