2021. gada 11. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība par 90 % samazina mantas nomas maksu krīzē skarto nozaru komersantiem

Trešdien, 25.martā, lai atbalstītu ārkārtējas situācijas laikā novada krīzē skarto nozaru komersantus, Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu par 90 % samazināt pašvaldības mantas nomas maksu.

Domes pieņemtais lēmums attiecas uz Ministru kabineta noteiktiem krīzes skarto nozaru komersantiem, kuri nomā Smiltenes novada pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību mantu (piem., telpas, zemi, būves vai kustamu mantu). Pašvaldības atbalsts paredz nomas maksas samazinājumu 90% apmērā no apstiprinātās nomas maksas apmēra ar nosacījumu, ja nomas objekta izmantošana ir saistīta krīzes skarto nozaru darbību.

Lēmums paredz arī to, ka ārkārtējās situācijas laikā komersantiem netiks aprēķināti un piemēroti nomas maksas kavējuma procenti un līgumsodi nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Atbalstu pašvaldība piešķirs tiem nomniekiem, kuriem līdz valstī izsludinātajam ārkārtējam stāvoklim nav kavētu maksājumu, izņemot, ja nomnieks ir noslēdzis vienošanos par parāda samaksu pa daļām. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota komisija. Lēmums būs spēkā līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.

Lai saņemtu atbalstu nomniekiem ir jāiesniedz iesniegums par pašvaldības mantas nomas maksas samazināšanu un aizpildīta de minimis atbalsta uzskaites veidlapa.

Iesniegumu atbalstam var lejupielādēt ŠEIT.

Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu var nosūtīt elektroniski uz e-pastu: [email protected],  papīra formātā parakstītu iesniegumu var atstāt slēgtā pastkastē, kas atrodas pie Smiltenes novada domes, Dārza ielā 3, vai nosūtīt pa pastu Smiltenes novada domei, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Dome aicina visus komersantus sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo situācija mainās katru dienu!

Ar Ministru kabineta noteiktajām krīzē nonākušajām nozarēm var iepazīties ŠEIT.

Vairāk par valsts atbalstu uzņēmējiem, skatīt ŠEIT. 

 

Sagatavoja: Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Kalendārs

Slider