2020. gada 4. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada 10 gadu svētku koncerts Launkalnē “Vieta, kur zaļot”

13.jūlijā Smiltenes novada 10 gadu jubileju aicinām svinēt Launkalnes  tautas namā, kur notiks svētku pasākums ar moto “Vieta, kur zaļot”.

Launkalnes pagasta lepnums ir krāšņā un maz skartā daba, vairāk kā 72 % pagasta teritorijas aizņem meža zeme. Pagasta teritorijā atrodas 16 dažāda lieluma ezeri. Lielākie no tiem ir Lizdoles un Niedrāja ezers. Launkalne ir zaļā miera osta, kur dzimtas mājās atgriežas launkalnieši un savu vietu meža ielokos atrod no burzmas nogurušie. Fragments no Launkalnes neofocialās himnas:

                                  ….šī vieta, kur paaudžu spars nebaidās darba

                                     Šī vieta, kur vecais un jauns dziesmas dzied tikai tā!

                                     Šī vieta, kur izsmaržo koks latvieša rokā,

                                   Šī vieta, kur izauklēts darbs ir cieņā un godā.

/S.Baltere/

13.jūlijā dienas pirmajā daļā novada iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja doties ekskursijā, lai iepazītu Launkalnes pagastu un tā īpašās vietas.  No plkst. 11.00-12.00 būs iespēja doties ekskursijā gida pavadībā uz Latvijas Valsts meži Smiltenes kokaudzētavu Silvā. No plkst. 14.00-15.00 iespēja apmeklēt atvērto saimniecību “Zadiņi”, kur varēs iepazīties ar permakultūras zaļo dzīvesveidu, izbraukt ar FreakBike neparastajiem velosipēdiem. Uz ekskursiju vietām aicinām ierasties precīzi laikā! Iespēja pieteikt transportu no Smiltenes un Launkalnes, zvanot uz tālr. 28670783.

Pulksten 18.30 Launkalnes  tautas namā būs apskatāma foto izstāde “Tādi mēs esam”. Mājīgo foto stūrīti veidos Launkalnes bibliotēkas, Kleperu ģimenes, Zvejnieku ģimenes atmiņu arhīvi un mirkļi no tautas nama dzīves.

Pulksten 19.00 sāksies launkalnietes Signes Balteres autor dziesmu koncerts ar novadnieku piedalīšanos. Koncertā izskanēs Signes Balteres dziesmas ar pašas autores, Mārītes Pommeres, Iras Ērmanes un latviesu tautasdziesmu vārdiem. Viesmākslinieku godā Jānis Krūmiņš no grupas “Ceļojums”, Arta Egle, Pēteris Vilks un Daniels Groza, Launkalnes sieviešu vokālais ansamblis “Anemones”. Koncerta laikā  tiks prezentēts Launkalnes himnas video.

Smiltenes novadam 10

2019.gada 1.jūlijā apritēs 10 gadi kopš Smiltenes novada izveidošanas, kas tika izveidots apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagastus. Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Šo gadu laikā katru gadu tikāmies kādā no novada pagastiem, lai svinētu Smiltenes novada svētkus un iepazītu viens otru, palepotos ar to, ko katrs savam novadam varam dot. Atzīmējot 10 gadus kopš Smiltenes novada izveidošanas, aicinām visiem atkal kopā satikties, šoreiz ne tikai lepojoties ar katra veikumu, bet izceļot mūsu kopīgās vērtības.  Smiltenes novada 10 gadu jubileju svinam no 21.jūnija līdz 10.augustam īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos! Aicinām ikvienu novadnieku un viesi satikties vietās, kur dzimst latviskums, skan dziesma, rīb deja un mīt miers, kur varam zaļot, prātot, mīlēt un kopā satikties. Tā būs atkal iespēja ikvienam novadniekam un viesim apceļot Smiltenes novadu, iepazīt, kas pagastā paveikts, kā arī tikties ar aktīvākajiem un darbīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir novada galvenā vērtība.

Smiltenes novads- vieta, kur zaļot!

Smiltenes novads- vieta, kur augt!

 

Pasākuma organizators var izdarīt foto un video uzņēmumus pasākuma norises vietā vai tuvākajā apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzināties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts un apstrādāts turpmākajiem publicitātes mērķiem. Organizators ir publiska institūcija, kurai ir pienākums informēt sabiedrību par publisku līdzekļu finansētām aktivitātēm. Organizators neapstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs neatradīsieties pasākuma tuvumā.

Kalendārs

Slider