2020. gada 13. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Sociālais dienests iesaistās pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām

Smiltenes novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.193 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Projekta ietvaros  Smiltenes novada dome Sociālais dienests periodā no 01.10.2019. līdz 31.03.2020. īsteno Labklājības ministrijas izstrādātās Metodikas aprobēšanu pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā – piedalīsies  apmācībās, pielietos apgūtās zināšanas sociālā darba praksē, kā arī sniegs atgriezenisko saiti;

Foto- ilustratīvs.

Smiltenes novada domes
Sociālais dienests

 

Slider