2021. gada 17. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Konventa sēde Smiltenes tehnikumā

23.janvārī Smiltenes tehnikumā notika konventa sēde, kurā skolas direktors Andris Miezītis un direktora vietniece izglītības jomā Rudīte Grabovska, tiekoties ar Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvi un Naukšēnu novada domes priekšsēdētāju Jāni Zumentu, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Fominu, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajona direktoru Gunti Karpu, Tūrisma un skaistumkopšanas NEP (Nozaru ekspertu padomes) pārstāvi, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektori Santu Graiksti, Būvniecības NEP pārstāvi, SIA “Latvijas meliorācija” valdes locekli Angeliku Bondari, pārrunāja turpmāko skolas attīstības stratēģiju, izvērtēja līdz šim paveikto un meklēja risinājumu problēmām, kas prasa steidzamāko risinājumu.

Tehnikuma pārstāvji klātesošos informēja par izmaiņām skolas mācību programmās, jauno audzēkņu uzņemšanas un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem, kā arī projektu jaunumiem. Tika pārrunāts, kā pārvarēt birokrātijas radītos šķēršļus, kas ir īpaši aktuāla problēma, ņemot vērā ierobežotos cilvēkresursus.

Smiltenes tehnikums ir ļoti pateicīgs ikvienam uzņēmējam, kurš gatavs dalīties savās zināšanās un pieredzē ar skolas audzēkņiem, kā arī – nodrošina viņiem labas profesionālās kvalifikācijas prakses vietas. Konventā vairākkārt izskanēja doma, ka šādi uzņēmēji valstij būtu īpaši jāatbalsta. Tāpat kā jādara viss iespējamais, lai valsts iestādes būtu ieinteresētas augstas raudzes jauno speciālistu sagatavošanā un gatavas atbalstīt skolas arī cilvēkresursu ziņā.

Ņemot vērā nozares pieprasījumu
Viesi atzinīgi novērtēja Smiltenes tehnikuma jauno piedāvājumu – izglītības kvalifikācijas – hidrobūvju būvtehniķis un lopkopības tehniķis, kas tapis, ņemot vērā nozares pieprasījumu.

Tāpat klātesošie akceptēja arī tehnikuma jaunākās ieceres – no nākamā gada celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa profesijas vietā piedāvāt būvniecības mācību programmu ar izglītības kvalifikāciju – būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis.

Lai ātri un elastīgi spētu reaģēt uz darba devēju gaidāmo vajadzību pieaugumu pēc specifiskām prasmēm un iemaņām, kā arī, lai dotu iespēju izglītojamiem pašiem izvēlēties izglītības saturu atbilstoši savām vajadzībām un vēlmēm, Smiltenes tehnikumā profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanai visas mācību programmas tiek pārveidotas par modulārajām. “Tiesa, mūsu valstī vēl nopietni jādomā par to, lai modulārā apmācības sistēma kādā brīdī izglītības iestādēm neradītu pamatīgas problēmas,” uzskata Andris Miezītis. “Kas notiks, ja mācības sāks 25 audzēkņi, bet ar katru apgūto moduli izglītojamo skaits saruks? Vai skolai atmaksāsies tērēt savus resursus, lai mācītu piecus sešus audzēkņus, kuriem pietikusi pacietība apgūt visu izglītības programmu?”

Izaugsmes iespējas visiem

Tāpat skolotājiem milzīgs izaicinājums ir mācību stundas laikā nodrošināt vienlīdzīgas izaugsmes iespējas jauniešiem, kura vidējā atzīme ir 8 un 9, un tiem, kuri ar lielām pūlēm nopelna 4 balles.

“Aizvien biežāk tehnikuma durvis ver jaunieši, kuri vienlaikus iesniedz divus dokumentus – vienu par apgūtu vispārējo pamatizglītību un otru, kas apliecina, ka šis audzēknis apguvis speciālo vispārējo pamatizglītību noteiktu kodu,” informē Andris Miezītis. “Tas nozīmē, ka patiesībā vairākus mācību priekšmetus viņš nav apguvis vispār vai ar ļoti vājām sekmēm. Taču Profesionālās izglītības kompetenču centra statuss prasa nodrošināt augstu izglītības kvalitāti… Rezultātā šādiem jauniešiem mācības nereti kļūst par grūtu. Bet tiklīdz viņiem piedāvājam pāriet uz skolas Alsviķu struktūrvienību, kur apmācām 1. un 2. kvalifikācijas līmeņa speciālistus, “nostrādā” dažādi stereotipi… Kaut arī Alsviķu struktūrvienība piedāvā vairākas darba tirgū pieprasītas profesijas, kādas citur Latvijā nemaz nevar apgūt. Piemēram, šuvējs un apavu labotājs. Tāpat skolai ir laba materiālā bāze galdnieka profesijas apgūšanai. Alsviķos, tāpat kā Smiltenē, strādā pieredzes bagāti, dzīvesgudri pedagogi. Audzēknim, kuram veselības problēmas rada grūtības apgūt 3.kvalifikācijas līmeni, tur palīdz izvēlēties viņa spējām atbilstošāko mācību programmu. Tie, kuri to novērtē un pieņem, dzīvē iziet dzīvē kā labi jaunie speciālisti.  No nākamā mācību gada Smiltenes tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos piedāvājam apgūt jaunu profesiju – dārzkopis. Tiesa, attiecībā uz šo skolu, esam mazliet neziņā, jo pietrūkst skaidras un vienotas izpratnes par to, kā turpmāk mūsu valstī tiks risināts jautājums par iekļaujošo izglītību.”

Būtiskākā atziņa, rezumējot konventa sēdē pārrunāto – neraugoties uz to, ka daudzi jautājumi prasa risinājumu valstiskā līmenī, skolai savu iespēju robežās jānodrošina jauniešiem kvalitatīva izglītība un jāpalīdz atrast savu aicinājumu šajā pasaulē arī tiem audzēkņiem, kuri nemācās ar augstāko vidējo atzīmi. Latvijai ir liela vērtība ikviens tās cilvēks. Un labi, ja izglītības iestāde ar šo lielo izaicinājumu nejūtas pamesta viena. Ja blakus ir atsaucīgi, sirdsgudri uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji. Smiltenes tehnikumam šajā ziņā ir paveicies…

Paldies viesnīcas “Kalna ligzda” saimniecei Inesei Bediķei par brīnumgardajiem ciemakukuļiem un Alsviķu struktūrvienības nākamajiem šuvējiem par skaistajiem dāvanu maisiņiem! Turpmāk konventa sēdes dalībnieku veiktie mērījumi būs precīzi līdz milimetram, jo par to gādās Smiltenes tehnikuma talismans Smiltiņš!

Baiba Vahere

Kalendārs

Slider