2020. gada 14. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Tiek īstenots projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”

Tiek īstenots projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”

Šā gada 20.novembrī parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/025 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta” īstenošanu.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, tiks pārbūvēts un asfaltēts Valkas ielas atzars, ar kopējo garumu 0,473 km, kā arī Valkas ielas 5 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve.

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 6 jaunas darbavietas, komersanti veiks  nefinanšu investīcijas 524 929 EUR apmērā, kā arī tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 2,7 ha platībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 772 806,75 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  624 635,35 EUR.

Projektēšanas darbus veica A/S “Komunālprojekts” un SIA “Vertex projekti”.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 19.novembrim.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Ira Punkstiņa

 

Ceļvedis
Slider