2020. gada 4. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās darbi pie Kaikas ielas pārbūves

Turpinās projekta “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” īstenošana

Projekta Nr.5.6.2.0/17/I/023 “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” ietvaros tiek veikti Kaikas ielas pārbūves darbi. Jūlijā turpinās darbi pie pamatu konstruktīvo kārtu būves ielas brauktuvei un ietvei, tāpat secīgi turpinās darbi pie betona apmaļu iebūves un bruģa seguma ieklāšanas, apgaismojuma tīklu izbūves. Jūlija beigās plānota asfalta apakškārtas ieklāšana visā ielas posmā.

Būvdarbus objektā veic SIA “8 CBR”, būvuzraudzību SIA “TRANZIT ASK” un autoruzraudzību  SIA “Ceļu komforts”.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā. Veicot Kaikas ielas transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šai ielai piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  1 042 266,51 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  565 491,00 EUR, valsts budžeta dotācija 105 955,41 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 370 819,83 EUR.

Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

Kalendārs

Slider