2019. gada 16. dec.
Viegli lasīt

Turpinās projekta “LIFE ADAPTATE” īstenošana

No pagājušā gada Smiltenes novada dome īsteno  projektu “Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049”.

Projekta mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus, kā arī izveidot pilotprojektus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai. Projektā iesaistīti 11 partneri: Latvijas pašvaldība (Smiltene), Spānijas pašvaldības (Aguila, Kartahena, Lorka),  Portugāles pašvaldības (Mertola, Alfândega da Fé)  un inženierkonsultatīvās institūcijas ( INFO, EuroVertice, IrRADIARE, CARM, EKODOMA).

Katra projektā iesaistītā pašvaldība īstenos savu pilotprojektu, lai sakārtotu un pilnveidotu dažādus infrastruktūras objektus, kas veicinās pielāgošanos klimata pārmaiņām. Smiltenē paredzēts atjaunot Vidusezera slūžas, tās aprīkojot ar automātisku aizvaru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī Vidusezera tīrīšana un padziļināšana – sanesumu, dūņu un piesārņojuma tīrīšana.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar SIA “Geo consultants”, ir sagatavots būvprojekts “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana” minimālajā sastāvā, un turpinās darbs pie pilnas būvprojekta dokumentācijas sagatavošanas.

Projektu “LIFE ADAPTATE” plānots īstenot līdz 30.09.2021. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 214 997,00 EUR, no kurām Smiltenes novada domes izmaksu daļa ir 291 461,00 EUR. Sīkāka informācija par projektu: www.lifeadaptate.eu.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Slider