2020. gada 22. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Smiltenes novada domes īstenotā projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” realizācijas ietvaros patlaban tiek veikti darbi pie pašvaldības ceļu rekonstrukcijas ceļu posmiem: Priežkalni – Bierņi (Grundzāles pagastā), Mētras – Jauncepļi (Palsmanes pagastā), Vidzemes šoseja – Dāmi (Launkalnes pagastā). Ceļu posmiem Kažauči – Stariņi (Smiltenes pagastā) un Žīguru ceļš (Brantu pagastā) rekonstrukcijas darbi jau veikti.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” kopējās izmaksas ir 681 155.10 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 463 426.83 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2018.gada novembrim.

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Dille
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Slider