2020. gada 11. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsāk ziedojumu vākšanu Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta rekonstrukcijai

Nodibinājums “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds” uzsāk ziedojumu vākšanu Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta rekonstrukcijai un aicina ikvienu piedalīties projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanā, kura mērķis ir atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus, tai skaitā Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu. 

Projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” īstenošanā ir apvienojušās trīs pašvaldības – Alūksnes novada pašvaldība, Cesvaines novada dome, Gulbenes novada dome – un Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze.  Projekta mērķis ir atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus, tai skaitā Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu, saglabājot objektu kultūrvēsturisko vērtību, izmantojot to sociālekonomisko potenciālu, piedāvājot jaunus un inovatīvus pakalpojumus to pilnvērtīgai funkcionēšanai, tādejādi radot kvalitatīvas un daudzveidīgas kultūrvides pieejamību, kas  veicinās vietējās kopienas konkurētspēju, reģiona ekonomisko attīstību, piesaistīs tūristus, radīs interesi par vēsturi, lepnumu par vietējo kultūru un tradīcijām.

Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze kā partneris projekta “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros plāno veikt Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta atjaunošanu, veicot koka konstrukciju nomaiņu un atjaunošanu un ar to saistīto griestu seguma un jumta apdares elementu atjaunošanu. Projektā paredzēta zvanu torņa skārda seguma nomaiņa, torņa koka konstrukciju remontēšana un protezēšana, torņa smailes vējrāža atjaunošana. Projekta ietvaros baznīcas tornī plānots izveidot ekspozīciju par Smiltenes pilsētas,  baznīcas un līdzcilvēku gaitām.

Plānotās baznīcas jumta atjaunošanas izmaksas ir 300 000 EUR, no tiem ERAF finansējums saņemts 150 000 EUR apmērā. Pārējās izmaksas ir jāsedz no Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes un baznīcas atbalsta fonda piesaistītiem ziedojumiem (naudas līdzekļu un būvmateriālu veidā).

Projekta līdzfinansējums nav pietiekams (līdz šim saziedotie līdzekļi no ziedotājiem ir 5716 EUR un no atbalsta fonda dalībniekiem 15000 EUR), lai pilnvērtīgi īstenotu būvprojektu un veiktu baznīcas jumta atjaunošanu, tādēļ ir nepieciešama visas sabiedrības iesaistīšanās un atbalsts. Projekta īstenošanai nepieciešams līdzfinansējums vairāk kā 150 tūkstoši EUR,  lai to nodrošinātu, nodibinājums “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds”  aicina ikvienu, kurš vēlas sniegt savu ieguldījumu baznīcas atjaunošanā un saglabāšanā nākamajām paaudzēm, iesaistīties ziedojumu vākšanas akcijā.

Ziedot naudu var īpaši šim mērķim atvērtā ziedojumu kontā: LV02UNLA0055000251778, nodibinājums “SMILTENES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ATBALSTA FONDS”, reģ.Nr.40008250124. Draudzei un fondam ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas 2017. gadā atļauj juridiskām personām iegūt ienākuma nodokļa atlaidi par sniegtiem ziedojumiem.

Smiltenes novada dome ir viena no fonda dibinātājām, tāpēc aicinām ikvienu pievienoties baznīcas atjaunošanas ceļā, lai uz Latvijas simtgadi Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca – Smiltenes pilsētas centra atpazīstamības simbols, vēstures lieciniece un kultūras piemineklis, uzplauktu, savukārt mūsu pilsētas ainava kļūtu vēl sakoptāka un pievilcīgāka.

Lai savāktu nepieciešamo summu baznīcas atjaunošanai, tiek vākti ziedojumi draudzē, uzrunāti pilsētas un novadu uzņēmēji, kā arī plānoti ziedojumu vākšanas pasākumi 2018.gadā.

Informācijai:
Nodibinājuma “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas atbalsta fonds” mērķi ir Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas restaurācija un atjaunošana, kā arī tās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunošana un popularizēšana.

Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca ir lielākā lauku tipiska krusta veidā celtā baznīca Latvijā (16. – 18. gs.) un tai piešķirts Valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Tagadējā baznīcas ēka pārbūvēta – to paplašinot 1859. gadā. Logi ir gotiskā stilā, iekšpusi rotā izcili kokgriezumi, altāris, altāra glezna unikālas ērģeles un baznīcas iekštelpā vijas latvju raksti. Baznīcā ir kalpojuši izcili kultūras darbinieki mācītāji 18. – 20. gs Svante Gustavs Dīcs, Jakobs Lange, Kārlis Kundziņš.
Baznīcas griestu un jumta konstrukcijas ir unikāls namdara darba piemērs, kuru ir cēlis viens no pirmajiem Vidzemes nevācu būvuzņēmējiem – Mārcis Sārums no Priekuļiem. Baznīcas jumtam līdz šim nav veikts kapitālremonts kopš 1859. gada. Projektā ir paredzēts atjaunot šīs būvkonstrukcijas protezējot, aizstājot bojātās sijas, mūrlatas, uzspāres, spāres, jumta krēslu daļas, melnos griestus, baznīcas zāles apšuvuma dēļus.

2016. gadā ar “Rietumu bankas labdarības fonda un Valsts Kultūrkapitāla fonda palīdzību restaurēta baznīcas altāra glezna,  veikta LED elektriskā apgaismojuma izbūve baznīcā, veikts neliels baznīcas jumta un torņa skārda seguma remonts. 2017. gadā baznīcas dārzā ar arboristu palīdzību nozāģēti bojātie koki, ar Valsts finansējumu veikta torņa skārda seguma nomaiņas pirmā kārta, apmetuma labošana. Aktualizēts, saskaņots Valsts kultūras pieminekļu inspekcijā jumta atjaunošanas  būvprojekts. Sakopjot draudzes īpašumus divām ziemām sagādāta malka baznīcas apkurināšanai. Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta finansējumu apkures krāšņu atjaunošanai.

Vairāk informācija par projektu un ziedojumu vākšanu draudzes mācītājs Reinis Kulbergs tālr. 29178835, [email protected]

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider