2020. gada 4. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākas Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūve – noteikti satiksmes ierobežojumi būvdarbu zonā

Ceturtdien, 30.maijā,  uzsāksies Smiltenes pilsētas Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūve. Autovadītājiem un gājējiem būvobjektā jau trešdienas vakarā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Darbi uzsāksies strauji, tāpēc lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus būt saprotošiem, ievērot satiksmes organizācijas izmaiņas un pārvietošanās nolūkam izvēlēties Gaujas ielu, savukārt automašīnu novietošanai izvēlēties citus apkārtesošos stāvlaukumus.

Smiltenes novada domes izpilddirektora pienākuma izpildītājs Andris Lapiņš uzsver, ka šis ir viens no nozīmīgākiem un sarežģītākajiem pašvaldības realizētiem projektiem, jo tas skar Smiltenes pilsētas centru, kur ikdienā ir liela rosība, ir jāņem vērā visu iesaistīto pušu intereses.

Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūve notiks trīs etapos: 1.etaps – posmā no Marijas ielas līdz Kalna ielai; 2.etaps – posmā no Kalna ielas līdz Mūrnieku ielai; 3.etaps – posmā no Mūrnieku ielas līdz Abulas ielai. Darbi tiks uzsākti ar brauktuves seguma konstrukcijas demontāžu un inženiertīklu izbūvi.

Autovadītājiem un gājējiem jau no trešdienas vakara būvobjektā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi Baznīcas laukumā posmā no Marijas ielas (lielās gājēju parējās) līdz Mūrnieku ielai (līdz AS “Smiltenes piens”). Posmā no Kalna ielas tiks organizēta vienvirziena satiksme virzienā uz pilsētas centru, saglabājot vienu braukšanas joslu. Tāpat posmā no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai abās ielas pusēs būs aizliegts novietot automašīnas stāvēšanai, bet pagaidām tiks saglabātas slīpās stāvvietas pret tirdzniecības centru.  Lūdzam sekot līdzi turpmākajām satiksmes organizācijas izmaiņām.

Ar satiksmes organizāciju aicinām iepazīties pievienotajā shēmā.

Vēršam uzmanību, ka LIELĀ GĀJĒJU PĀREJA IR PĀRCELTA uz priekšu – tā ved no veikala “Laura” uz Baznīcas laukuma stāvlaukumu, kur ar barjerām ir norobežota gājēju eja, kas ved tālāk pāri Marijas ielas gājēju pārejai uz tirdzniecības centru “Centrs”.

Automašīnu ilglaicīgai novietošanai un stāvēšanai aicinām izmantot citus stāvlaukumus, kā piemēram, pie Smiltenes sporta halles, Daugavas ielā (pretī universālveikala ēkai), stāvvietas Gaujas, Dārza un Abulas ielā, tāpat automašīnu novietošanai tiks atvērts arī laukums Kaļķu ielā 4a (bijusī auto tirdzniecības vieta). Tuvākajā laikā papildus tiks radītas stāvvietas arī Baznīcas laukumā 16 (iepretim Smiltenes sporta skolai).

 

Par projektu

Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma un Daugavas ielas posmu pārbūve notiek projekta Nr.3.3.1.0/17/I/034 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” pirmās kārtas ietvaros.

Kopumā projekta ietvaros plānots pārbūvēt ielu 280m garumā – Daugavas ielas posmu no Abulas ielas līdz Baznīcas laukumam un Baznīcas laukuma posmu līdz Marijas ielai.  Pārbūve ietver ūdensapgādes (556 m) un kanalizācijas (572 m) tīklu pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi (778m), ielas apgaismojuma pilnveidošanu, teritorijas labiekārtošanu, satiksmes drošības paaugstināšanu.

Izvērtējot būvprojekta laikā saņemtos viedokļus, tiek saglabāta esošā satiksmes organizācijas kārtība, bet mainīti esošie ielas parametri posmā no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai – sašaurināta brauktuves daļa, nodalītas stāvvietu zonas ar atšķirīgu iesegumu, izveidota plašāka telpa gājējiem, brauktuves platums posmā no Abulas ielas līdz Mūrnieku ielai tiek saglabāts esošā platumā, visā posmā atļautais braukšanas ātrums pēc pārbūves būs 30 km/h. Ar būvprojekta pielikumu var iepazīties ŠEIT (pielikuma saite būs aktīva tuvākās dienās).

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā. Realizējot pārbūvi tiks nodrošināta un izveidota kvalitatīva un droša transporta infrastruktūra, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi, kā arī cels pilsētas konkurētspēju.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  ietvaros.

Līgums par būvdarbu izpildi noslēgts ar SIA “8 CBR”, par projekta būvuzraudzību ar SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību veiks SIA “Firma L4”. Kopējās plānotās būvniecības izmaksas ir 1 729 623,25 EUR ar PVN, šī projekta  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  473 855,61 EUR un valsts budžeta dotācija  66 682,48 EUR un pašvaldības finansējums.

Sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Ceļvedis
Slider