2020. gada 22. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākas Kaikas ielas pārbūves darbi

Smiltenes novada domes īstenotajā projektā Nr.5.6.2.0/17/I/023 “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” ietvaros uzsākas Kaikas ielas pārbūves darbi. Būvdarbus objektā veiks SIA “8CBR”, būvuzraudzību SIA “TRANZIT ASK” un autoruzraudzību  SIA “Ceļu komforts”. Atbilstoši būvprojektam plānots veikt Kaikas ielas pārbūvi 921m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz pilsētas robežai. Darbus plānots pabeigt 2019.gada oktobrī.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā. Veicot Kaikas ielas transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šai ielai piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  1 153 861,72 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  633 658, 00 EUR, valsts budžeta dotācija 118 730,55 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 401 473,17 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Lita Kalniņa

Slider