2020. gada 4. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākta Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta

Uzsākti būvdarbi projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” ietvaros, kur tiek veikti pārbūves darbi 5 pašvaldības ceļos:

–    Kažauči – Strariņi, Smiltenes pagastā;
–    Priežkalni – Bierņi, Grundzāles pagastā;
–    Mētras – Jauncepļi, Palsmanes pagastā;
–    Vidzemes šoseja – Dāmi, Launkalnes pagastā;
–    Žīguru ceļš, Brantu pagastā.

Brantu pagastā Žīguru ceļa pārbūves darbu izpildi veic SIA Būvniecības firma “Virāža”, Smiltenes pagastā Kažauči- Stariņi un Palsmanes pagastā Mētras- Jauncepļi  – SIA “Ķikuti-99”, Launkalnes pagastā Vidzemes šoseja- Dāmi un Grundzāles pagastā Priežkalni- Bierņi  – SIA “Ceļinieks 2010”. Kopējais ceļu rekonstrukcijas garums ir 9.24 km.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” kopējās izmaksas ir 681 155.10 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 463 426.83 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2018.gada novembrim.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Kalendārs

Slider