2020. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākts projekts “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”

Uzsākts projekts “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”

Smiltenes novada domes Grundzāles pagasta pārvalde, lai labiekārtotu Grundzāles brīvdabas estrādes teritoriju, iesniedza biedrībā “Lauku partnerība Ziemeļgauja” atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu  Nr.16-09-AL12-A019.2201-000009 „Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”. Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.

Projekta mērķis – sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Par projekta būvdarbu izpildi noslēgts līgums ar SIA “JC Warehouse”. Projekta plānotās izmaksas ir 30242,51 EUR, no tām ELFLA fonda publiskais finansējums 27000,00 EUR un 3242,51 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums. Darbus estrādes teritorijā plānots pabeigt līdz šī gada 12. jūnijam.

Projekta rezultātā tiks uzstādīti stacionāri skatītāju soli, iekārtota bērnu rotaļu zona, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, velosipēdu turētājs un atkritumu urnas, izbūvēta tualete, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, u.c.

Grundzālē jau par tradīciju kļuvis, ka projektu realizācijā līdzdarbojas vietējie iedzīvotāji kopīgās talkās. Paredzēts, ka pēc būvdarbu pabeigšanas biedrības “Grundzāle 2010” biedri teritorijas apzaļumošanas talkā atbilstoši labiekārtojuma  projektam stādīs pašu iegādātus stādus. Talkā būs iespējams piedalīties ikvienam interesentam.

Projektu plānots realizēt līdz 2017. gada 2. oktobrim.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja
Alda Zvejniece

KalendārsSlider