2020. gada 4. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris finansējumu Bērensa kapličai

25. maijā Valsts kultūrkapitāla fonds Kultūras mantojuma nozares projektu konkursa ietvaros ir apstiprinājis Smiltenes novada domes iesniegto projektu “Restaurācijas projekta izstrāde Bērensa kapličai”, piešķirot 4000 EUR.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un aizsargāt kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta īstermiņa mērķis ir izstrādāt restaurācijas projektu, pirms tam veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai turpmāk varētu plānot Bērensa kapličas restaurāciju.

Projekta kopējās izmaksas  ir 4833,95 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 4000,00 EUR,  līdzfinansējumu 800,00 EUR apmērā piešķīrusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, savukārt Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums projektā  ir 33,95 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Zelma Mičule,
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Ceļvedis
Slider