2020. gada 6. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Var pieteikt kandidātus vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanai Eiropas parlamenta vēlēšanām

Smiltenes novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” no 2019.gada 25. marta līdz 2019. gada 5. aprīlim plkst. 12:00 reģistrētās politiskās partijas vai reģistrētu politisko partiju apvienības, ne mazāk kā desmit vēlētāji, attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi var pieteikt kandidātus vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanai 2019. gada 25. maija  Eiropas parlamenta vēlēšanām.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidāti piesakāmi sekojošiem iecirkņiem:

Smiltenes Nr. 887 – Smiltenes pilsētas kultūras centrs, Smiltene, Gaujas iela 1;
Smiltenes Nr. 888 – Smiltenes sporta skola, Smiltene, Gaujas iela 2;
Bilska Nr. 890 – Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads;
Bilska Nr. 891 – Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads;
Blome Nr. 892 – Blomes pamatskola, Cēsu iela 13, Blomes pagasts Smiltenes novads;
Branti Nr. 893 – SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, Brantu pagasts Smiltenes novads;

Grundzāle Nr. 896 – Grundzāles pagasta kultūras nams, Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads
Launkalne Nr. 899 – SIA „Smiltenes MRS” apspriežu zāle, Silvas Lejas, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads;
Launkalne Nr. 900 – Launkalnes pagasta tautas nams, Pilskalni, Launkalne pagasts, Smiltenes novads;
Palsmane Nr. 901 –  Palsmanes kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads;
Smiltenes pagasts Nr. 904 – Brantu un Smiltenes pagasta pārvalde, Kalnamuiža 2 Smiltenes pagasts, Smiltenes novads;
Variņi Nr. 907 – Variņu tautas nams, Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads.

Katra reģistrētā politiskā partija vai to apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā piecus kandidātus.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt  Smiltenes novada  vēlēšanu komisijā Smiltenē, Dārza ielā 3  vai Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/normativie-dokumenti.

Pieteikumi iesniedzami Smiltenes novada vēlēšanu komisijai, Smiltenē, Dārza ielā 3 vai attiecīgā iecirkņa pagasta pārvaldē.

Slider